Sigurd Granmark

– De ansatte er merkevaren

HAUGALANDSKONFERANSEN 2015: Tidligere leder for Adidas-gruppen i Norge, Sigurd Granmark, fikk æren av å være dagens første foredragsholder.

HAUGALANDSKONFERANSEN 2015: Tidligere leder for Adidas-gruppen i Norge, Sigurd Granmark, fikk æren av å være dagens første foredragsholder.

– En god leder skal ikke motivere, en god leder skal pushe de ansatte til å yte sitt beste, sier Granmark fra scenen.

Han har lang erfaring som leder av internasjonale selskap og jobber blant annet som mental trener for ledere og idrettsutøvere. Han entrer salen med stort overskudd og får raskt publikums oppmerksomhet.

Først snakker han om hvordan han selv var «verdens beste» til å komme med unnskyldninger da han var yngre, da ting ikke gikk helt som planlagt, før moren hans lærte ham en viktig lekse.

– Moren min sa at livet er som et speil: Det gir deg ikke det du ønsker deg, det gir deg det du er.

De ansattes valg

I tråd med temaet for konferansen, som er teamwork, stiller Granmark spørsmål ved hva som kjennetegner de beste teamene.

– Endring og utvikling er beslektet. De teamene som klarer å utvikle seg mest, er det de som lykkes, sier han, og beveger seg over på det som kan sies å være hovedbudskapet i foredraget.

– En merkevare er ikke sterkere enn folkene som jobber der. Det er de ansatte som er merkevaren. En god leder skal ikke motivere. En god leder legger til rette for at de ansatte kan kan utvikle selskapet og bedriften, påstår han.

– Ledere må ansvarliggjøre de ansatte, fortelle hva som er målene og hvorfor det er viktig å nå dem. Men prestasjonskultur kommer fra alt det du ikke kan måle. De beste lederne påvirker valgene de ansatte tar når ingen ser dem.