kvinner

Kvinner i Haugesund høyt utdannet, lavt betalt

En av konklusjonene i SSB sin årlige undersøkelse om likestilling

AKTUELT: Det er nøkkeltall som viser likestilling mellom menn og kvinner på en rekke områder den såkalte «indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene» viser.

En gjennomsnittskvinnes inntekt er 67% av hva en gjennomsnittsmann har.

Er det kvinnene som ikke vil, eller slipper de ikke til?

Det er fremdeles flest kvinner som har deltidsarbeid, selv om i Haugesund er det flest kvinner som har høy utdannelse.

Høyrekvinne Benedicte Johannessen sier det hele er tris lesning.