Granatfunn Garpaskjær

Dykkere skal se etter flere granater

Etter gårsdagens granatfunn ved Garpaskjærskaien skal dykkere undersøke havbunnen før utdypingsarbeidet fortsetter.

Etter gårsdagens granatfunn ved Garpaskjærskaien skal dykkere undersøke havbunnen før utdypingsarbeidet fortsetter. 

Karmsund Havnevesen er ansvarlig for gravearbeidet som ble utført da granatene ble funnet. De har leid inn Veidekke som entreprenør for arbeidet. Etter et møte i går ettermiddag ble det klart at arbeidet med utdyping av bunnen for å lage større dybde til cruiceskip gjenopptas i dag.

– Det vil gjennomføres dykkerundersøkelser for å se om man visuelt kan oppdage flere granater. Vi har konferert med militæret og de har gitt råd til hvordan den videre prosessen skal gjennomføres, slik at vi sikrer en sikker fremdrift, opplyser havnedirektør Tore Gautesen

Les også:

Vi må ta alle hensyn

Se bilder fra granatfunnet

Granatene på Garpaskjær er stabile

Evakueringen var udramatisk

To granater funnet ved Garpaskjærskaien