Granatfunn Aibel Garpaskjærskai

Granatene på Garpaskjær er stabile

Forsvaret anser granatene på Garpaskjærskaien som ufarlige - flyttes i ettermiddag.

Forsvaret anser granatene på Garpaskjærskaien som ufarlige – flyttes i ettermiddag.

– Vi vurderer om vi skal ha dykkere i sjøen for å se om det er flere granater. Det ble funnet to granater under gravearbeid i sjøen nord-vest for Garpaskjærskaien. Begge er hentet opp. Den ene ligger på lasteplanet og den andre ligger på kaikanten, sier innsatsleder Terje Heldal.

Like etter klokken 09.00 i dag ble det funnet to granater på Garpaskjærskaien i forbindelse med mudringsarbeid i regi av Karmsund Havnevesen. Det var da stor usikkerhet knyttet hvor «eksplosive» granatene var.

– Minene er sannsynligvis fra krigens dager og anses ikke som farlig, sa Heldal rundt klokken 11.00 i formiddag.

Politiet ventet først på at en sprengstoffekspert fra Forsvaret skulle verifisere granatene som er funnet, men det viste seg at Heimevernet hadde den nødvendige kompetansen.

– Det er snakk om to synlige granater, mest sannsynlig fra krigenns dager.Vi har sperret området i påvente av at minene skal verifiseres. Forsvaret sender en sprengstoffekspert som er på vei, og en liaison fra Heimevernet skal være på plass om 30 minutter, fortalte Heldal.

Like etter klokken 11.00 ble evakueringen avblåst og de ansatte på Aibel kunne returnere til arbeidsplassene sine.