Røværfjord
Røværfjord

Vil ha rutebåt til Vibrandsøy

I et åpent brev til fylkeskommunen spør Jan Bjørn Fiskå i Stiftelsen Indre kai hvorfor Røvær-båten ikke kan gå innom Vibrandsøy ved behov. Han har stilt det samme spørsmålet i seks år, uten å få et godt svar.

I et åpent brev til fylkeskommunen spør Jan Bjørn Fiskå i Stiftelsen Indre kai hvorfor Røvær-båten ikke kan gå innom Vibrandsøy ved behov. Han har stilt det samme spørsmålet i seks år, uten å få det han mener er et godt svar.

BYPATRIOT: Jan Bjørn Fiskå har kjempet for fast rute til Vibrandsøy i snart seks år, og det virker ikke som han gir seg før han får viljen sin.

BYPATRIOT: Jan Bjørn Fiskå har kjempet for fast rute til Vibrandsøy i snart seks år, og det virker ikke som han gir seg før han får viljen sin.

Han er imidlertid ikke overrasket over den manglende responsen.

– Nei, vi får jo de politikerne vi velger. I seks år har både kommune og fylkeskommune visst at Vibrandsøy er kjøpt for å brukes til friluftsliv og rekreasjon, men så klarer de ikke å få båten til å gå innom, sier Fiskå.

Det ble snakket i store ord da Haugesund kommune kjøpte Vibrandsøy for 15 millioner kroner av Knutsen-familien i 2009, og staten tok halvparten av regningen.

– Vibrandsøy har unike og flotte kvaliteter som det er viktig å sikre for kommende generasjoner. Det er utrolige friluftsmuligheter så nær til en stor by, sa daværende miljøvernminister Erik Solheim.

– Vibrandsøy kan bli et friluftsparadis, sa ordfører Petter Steen Jr.

I lys av disse uttalelsene er det et uforståelig paradoks at det kun er de som eier egen båt i umiddelbar nærhet som har anledning til å benytte seg av de «utrolige» mulighetene. Byantikvar Trygve Eriksen Jr. mener også det er uforståelig at fylket ikke har fått på plass en permanent ordning og forteller at behovet er klart kommunisert.

Ekstra fortøyning

– Nå er det snart valg og da vil sikkert alle komme med garantier om at båten skal innom Vibrandsøy igjen. De får det med i en eller annen plan og kommer med lovnader fra ytterste høyre til innerste venstre, men så snart valget er over så glemmer de det ut, sier Fiskå.

Ifølge ham er det ingen kostnader forbundet med et ekstra stopp til og fra Røvær. Det er bare opp til fylkeskommunen å pålegge Røvær-båten å gå innom. Ruten er allerede fullfinansiert av fylket gjennom Kolumbus, og Røværfjord opererer på en konsesjon som ble utlyst for noen år siden.

– For seks år siden lagde kommunen ekstra fortøyning der ute, sveiste opp pullert og hang opp nye fendere, så alt er klart. Det er kun viljen det står på, sier den engasjerte bypatrioten.

Det åpne brevet som ble sendt ut i forrige uke, er bare en av utallige henvendelser til diverse parter i saken.

– Jeg har vært i kontakt med alle, og jeg har skrevet brev til fylket, til Kolumbus, til politikere og administrasjon. Alt, sier han og ler hjertelig.

– Men ingenting skjer. De vedtok en flott plan etter at de kjøpte øya, men de kan lage så mange planer de vil. Det hjelper jo lite hvis en ikke har en båt, så at folk kommer seg ut.

Masse ledig kapasitet

– Det ironiske er at hvis for kommunen eller Haugaland Vekst skal ut, da ringer de til meg og så kjører jeg de gratis.

Rent praktisk foreslår Fiskå at en bruker de faste rutetidene til Røværfjord. Dersom båten mot formodning skulle være full, må en vente til neste tur. Når en skal hjem, kan en bruke mobilen eller tenne et elektrisk lys, så kan båten komme innom når den skal forbi igjen – altså ved behov.

– Båten går forbi omtrent hver time, sier han, og forteller at han har regnet ut kapasiteten på båtene.

Det er to båter som går til og fra Røvær: Røværfjord som tar 84 passasjerer, og Røværskyss som tar 48. I 2013 og 2014 hadde disse i gjennomsnitt sju passasjerer per tur, og belegget har sunket med 3,5 prosent i løpet av denne perioden.

Det skulle med andre ord være fullt mulig å ta med noen ekstra som kunne tenke seg å tilbringe en ettermiddag på vårt ubrukte «friluftsparadis».

– Jeg forstår ikke hvorfor det er så vanskelig. En kunne bare ringt til båten når en skal tilbake. I Stavanger har de en ordning der de heiser et flagg når de skal hjem fra Byøyene, og det er akkurat likt der. Det er fylket som finansierer de rutene også, sier Fiskå.