buss_-_foto_knut_opeide

Vil få flere til å feste belte i bussen

Bare 36 prosent av de som kjører buss med belte, bruker beltet. Nå varsler Statens vegvesen storkontroller over hele landet.

SAMFERDSEL: Hele 97 prosent oppgir at de bruker belte i bilen, bare 36 prosent kan si det samme om buss. I 2013 ble tre personer drept, åtte hardt skadd og 45 letter skadd i forbindelse med bussulykker. Nå rykker Statens vegvesen ut for å få flere til å feste belte i bussen.

– Det er like viktig å bruke belte i buss som i bil. Selv om nesten alle bruker belte i bilen, er det mye som tyder på at de gode vanene ikke blir med over i bussen. Vi mener derfor at det er behov for å gjøre busspassasjerene mer bevisste på hvor viktig det er å bruke belte, sier Jon Molnes i Satens vegvesen.

Mens Statens vegvesen iverksetter tiltak for å øke beltebruken blant busspassasjerene, har næringen tatt initiativ for å øke beltebruken blant buss-sjåførene.

– Bussbransjen er opptatt av sikkerheten til både passasjerer og sjåfører. Våre sjåfører skal dermed alltid minne passasjerene om beltebruk. Samtidig er det viktig at sjåførene bruker belte av hensyn til egen sikkerhet og for å gi riktige signaler til passasjerene. sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.