minibank

Kvinner i Karmøy på inntekt-bunnen

Sjekk hva mannfolkene tjente i forhold.

(Arkivfoto)

I dag publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk om likestilling i kommunene. Oversikten viser at kvinner i Karmøy har nærmere halvparten i lønn enn mennene. 

Gjennomsnittslønnen til damer i Karmøy var i fjor på 283.500 kroner, mens mannfolkene hadde en inntekt i gjennomsnitt på 516.600 kroner.

Statistikken viser at i Rogaland var det kun i Lund kommune at kvinner har lavere inntekt enn i Karmøy. Til sammenligning tjente kvinner i Haugesund i gjennomsnitt 317.100 kroner i fjor, mens mennene kom ut med 499.100 kroner.

Saken fortsetter. 

Få kvinner i politikken

Det er ikke bare på lønnskontoen at kvinner i Karmøy havner i skyggen av mennene. Statistikken tar også for seg kjønnsfordeling i politikken. Med en andel på 26,7 representanter i kommunestyret, er det kun Sokndal og Lund kommuner i Rogaland som har færre kvinner representert i politikken.