NØDVENDIG: Byantikvar Trygve Eriksen Jr. mener rutebåt er en forutsetning for at Vibrandsøy skal bli det den er ment å være.
NØDVENDIG: Byantikvar Trygve Eriksen Jr. mener rutebåt er en forutsetning for at Vibrandsøy skal bli det den er ment å være.

– Behovet er klart kommunisert

– Hvis det fantes vilje til å løse det, så hadde det vært løst for lenge siden, sier byantikvar Trygve Eriksen Jr. om rutebåt til Vibrandsøy. Han er overrasket over at det ikke er enklere å få til en permanent ordning.
NØDVENDIG: Byantikvar Trygve Eriksen Jr. mener rutebåt er en forutsetning for at Vibrandsøy skal bli det den er ment å være.

– Hvis det fantes vilje til å løse det, så hadde det vært løst for lenge siden, sier byantikvar Trygve Eriksen Jr. om rutebåt til Vibrandsøy. Han er overrasket over at det ikke er enklere å få til en permanent ordning.

Eriksen har hatt ansvar for kommunens og fylkeskommunens byggeprosjekter på Vibrandsøy siden reguleringsplanen ble vedtatt. Han stiller seg uforstående til at Røvær-båten ikke vil anløpe øya.

– Vi gjorde det tidligere. Da kunne en hoppe på de faste rutene, og så slapp de deg av. Men rett etter kommunens oppkjøp av Vibrandsøy, på våren i 2010, så forsvant det. Og det viste seg at det ikke var en formell del av ruten.

LES OGSÅ: Vil ha rutebåt til Vibrandsøy

– Er dette noe du har tatt opp med fylket?

– Ja, jeg har tatt det opp veldig mange ganger. Men fylket for meg er forskjellige ting. For det første var de viktige samarbeidspartnere i arbeidet med reguleringsplanen for Vibrandsøy, men det er en stund siden, og deretter har de primært vært der som eier av Bergesenhuset. Og det er en annen del av fylket enn Kolumbus, forklarer Eriksen.

Like fullt har han gjentatte ganger understreket at å satse på Vibrandsøy uten å ha dette på plass, gjør at noe av intensjonen faller bort. Alt henger sammen.

– Budskapet er klart kommunisert, og jeg synes det er på høy tid at vi får orden på det. Jeg kan ikke si annet enn at det overrasker meg, og jeg trodde det skulle være mye enklere å få skikk på.

Fungerer andre steder

Han kan ikke svare for om det er penger som er utslagsgivende.

– Det vet jeg ikke. Men de har tydeligvis en avtale med HIM, som bruker Røværfjord når de skal hente søppel på Vibrandsøy. Det er visst en avtale som virker.

Eriksen mener, i likhet med Jan Bjørn Fiskå, at passasjerer burde kunne følge en hvilken som helst avgang ut, og så kunne en ved bruk av mobil, flagg eller et lys de monterer på taket, gi beskjed om at båten skal anløpe på vei inn.

– Hvis det fantes vilje til å løse det, så hadde det vært løst for lenge siden, sier han.

– Dette vil jo dreie seg om et fåtall av alle de gangene Røværfjord passerer hver dag, og denne typen behovsanløp er en ordning som fungere mange andre steder i landet. I det lange løp finnes det kanskje bedre løsninger, men akkurat nå er dette den beste og sikreste måten å komme seg til og fra Vibrandsøy. Og det er en forutsetning for at noen kan bosette seg der ute.

– Har Vibrandsøy mulighet til å bli det som beskrives i reguleringsplanen uten faste ruter?

– Nei, det går ikke. Det er en helt nødvendig del av planen.