skjema-kjernejournal

Snart kan du selv føre helsejournal

Allerede søndag innlemmes både Karmøy, Haugesund og Tysvær i ordningen med kjernejournal. Pasienter skal nå mer aktivt dele informasjon med helsevesenet.

HELSE: Føler du fastlegen din vet for lite om din helse? Eller at du ikke får tilstrekkelig innsyn i legens informasjon om deg? Søndag 1. mars kommer ordningen med kjernejournal til Helse Vest, og hele 67 nye kommer skal inkluderes.

Kjernejournal er en nettbasert løsning hvor du selv kan føre opplysninger om egen helse og sykdomshistorikk, slik at helsevesenet skal være mer oppdatert på nettopp dette.

– Dette vil gi pasienter en trygghet om at de viktigste helseopplysningene om dem raskt kan være tilgjengelig for helsepersonell. Dette gjelder særlig i akutte situasjoner hvor kjernejournal kan bidra til å redde liv, sier avdelingsdirektør Rune Røren i Helsedirektoratet.

Reservasjon mulig

Fra og med 1. mars vil alle med bostedsadresse i de gjeldende kommunene få tilgang til sin journal, og kan logge seg på med elektronisk ID. 

Relevante opplysninger som gjerne føres er alvorlige allergier, legemidler man bruker, sykehusbesøk og kontaktinformasjon til medlemmer av familien.

På de samme nettsidene går det an å reservere seg mot løsningen, om man ønsker dette.

Følgende kommuner i vårt distrikt implementeres i løsningen søndag 1. mars:

 • Haugesund
 • Karmøy
 • Tysvær
 • Sauda
 • Suldal
 • Bokn
 • Utsira 
 • Vindafjord
 • Bømlo
 • Etne
 • Fitjar
 • Kvinnherad
 • Odda
 • Stord 
 • Sveio