48_737748355_xl_1

Kommunen åpner for budrunder

Haugesund kommune selger tre tomter i Skåredalen til høystbydende. Dette er ikke gjort siden 90-tallet.

HAUGESUND: Fjoråret var en prøvelse for Haugesund kommune rent økonomisk. Med et underskudd på over 63 millioner kroner, er en hver inntekt kjærkommen. 

Derfor passer det ekstra godt at kommunen nå skal kvitte seg med eiendom. At det åpnes for budrunder, gir enda større håp om en ekstra slant i kommunekassen.

– At dette kommer godt med, er helt sikkert, sier rådgiver Kirsten Gjerde ved eiendomskontoret i kommunen til TV Haugaland.

Etter vanlig praksis skal kommunale tomter selges med en fortjeneste på beskjedne 250 kroner per kvadratmeter. Men et bystyrevedtak fra 2008 slår fast at særs fine tomter skal selges til høystbydende, og med mange interessenter ventes det nå aktive budrunder.

– Vi håper vi får mye igjen for tomtene, sier Gjerde.

Ifølge henne er det første gang kommunen benytter seg av vedtaket, og tilsvarende salg er ikke blitt gjennomført siden 90-tallet.

Utsiktstomter

De tre tomtene det dreier seg om ligger i Skåredalen, og er regulert til eneboliger. De er i størrelsesorden 700 til 900 kvadratmeter, og beskrives som utsiktstomter. Prisantydning er satt til 1,5 millioner kroner.

Vanligvis vil tomter solgt av kommunen ha innebygde klausuler, som sier at kun privatpersoner kan kjøpe, samt at dersom det ikke bygges på tomten innen to år, skal den falle tilbake til kommunal eie.

Men også disse begrensningene faller bort på tomter som regnes som særs fine.

Det blir visning på de tre tomtene førstkommende tirsdag klokken 17.

– Det er mange interesserte, sier Gjerde.