HALSEN TIL SLUTT: – Det skal mye til for at jeg tatoverer hals og hender på folk. I så fall tas det til slutt, sier tatovør Dagfinn Bjelland. Foto: Vidar Bendiksen
HALSEN TIL SLUTT: – Det skal mye til for at jeg tatoverer hals og hender på folk. I så fall tas det til slutt, sier tatovør Dagfinn Bjelland. Foto: Vidar Bendiksen

Skal gjennomgå samarbeidsrutinene

NAV-sjefen i Karmøy vil se på muligheter for bedre samarbeid med leger og psykologer.

Bildet: NAV-leder i Karmøy, Stine K. Bjelland

Foreningen NAV-brukerne Karmøy mener jakten på trygdesvindlere går ut over dem som har behov for økonomiske ytelser fra etaten. Nå ønsker de seg et bedre samarbeid mellom NAV og de offentlige legene for å unngå at uføre blir stående uten økonomisk hjelp.

Forrige uke skrev Karmøynytt om en 50 år gammel kvinne på Karmøy som har vært uten økonomiske ytelser fra NAV siden i fjor høst, da etaten avviste fastlegens henvisning saken.

Trangt nåløye
Organisasjonen, NAV-brukerne Karmøy ser oftere flere slike saker og opplever at det blir stadig vanskeligere for dem som har krav på hjelp å nå gjennom i NAV-systemet.

– Når det det blir et mindre nåløye å komme gjennom som ufør, så er det dramatiske endringer som har skjedd i trygdesystemet vårt de siste årene, sier styremedlem i NAV-brukerne Karmøy, Per Magnus Øgård.

Saken fortsetter.

– Heksejakt

Han mener dem som stadig hyppigere blir rammet av innskjerpingene er uføre som lider av psykiske lidelser og kroniske, usynlige smertelidelser. I følge Øgård blir disse ofre i en stadig tøffere jakt på trygdemisbrukere.

– NAV har vært åpen på at de strammer inn, men slik det nå fremstår så blir det en heksejakt på skyldige som får langt flere uskyldige ofre enn det som tas.

Samarbeid
For å bedre på situasjonen ønsker de et enda tettere samarbeid mellom NAV, leger og psykologer i hvert enkelt tilfelle som skal opp til vurdering.

– NAV må ned på bakken og forholde seg til kompetansen fra dem som har uttalt seg. De må samarbeide bedre med leger, psykologer, psykriatere som foretar sine evalueringer, sier han.

– Det er betenkelig at NAV setter sin kompetanse over legers kompetanse. NAV har sine egne faglige eksperter, og de har ikke møtt pasienten en gang, legger han til.

NAV-brukerne Karmøy har åpent kontor på kulturhuset i Kopervik hver fredag der de veileder karmøybuer som har utfordringer med å trenge gjennom NAV-systemet. Organisasjonen forteller at de opplever pågang fra brukere som blir avvist til tross for at de har de rette anbefalingen fra sine leger.

Ønsker gjennomgang

Leder i NAV Karmøy, Stine K. Bjelland har fått tilgang til synspunktene fra foreningen NAV-brukerne Karmøy. Til Karmøynytt forteller hun at de fremover vil gå gjennom sine samarbeidsrutiner for å se etter forbedringspotensiale.

– NAV er helt avhengig av et tett og godt samarbeid både med leger, psykologer og andre for å få til gode løsninger for brukerne. Vi har blant annet faste møter med Karmøy DPS. Samarbeidet oppleves godt fra vår side, men vi kommer til å ta en gjennomgang på våre samarbeidsrutiner for å se om noe kan forbedres. Det ble gjennomført en runde med alle legene i Karmøy i 2014, og vi skal ta initiativ til ny runde i 2015. Etter runden i 2014 ble det blant annet opprettet egen vakttelefon for legene, slik at de lettere skulle få kontakt med veiledere i NAV, sier hun.

– Vi jobber hele tiden for å bli bedre. Nye løsninger for elektroniske sykmeldinger og dialogmeldinger er på vei, og vil være med på å bedre dialogen, og gi bedre opplysninger omkring helse og arbeid. Dialogmeldinger er en gjensidig utveksling av opplysninger og spørsmål mellom NAV og sykmelder, og skal blant annet kunne brukes til å avtale dialogmøter og etterspørre tilleggsopplysninger, sier Bjelland.