150227_jos

Jos lover gull

FOTBALL: Under Maakebergets supportegalla ble Jostein Grindhaug tildelt et overraskende æresmedlemsskap, og snakket om den kommende sesongen.