Antarctic Polar Circle Quest 4 - 16 February, 2009
Linn Karin satser på et sterkt lokalt apotek.

Video: Bekymret for spøkelsesfiske

Tapte teiner, garn og ruser er et massivt problem for hummerbestanden og livet i havet. Sten Frode Kristoffersen fra Vea har sammen med to andre startet foreningen «Dypets Miljøpatrulje» hvor de tar opp fiskeredskaper langs kysten.

Tapte teiner, garn og ruser er et massivt problem for hummerbestanden og livet i havet. Sten Frode Kristoffersen fra Vea har sammen med to andre startet foreningen «Dypets Miljøpatrulje» hvor de tar opp fiskeredskaper langs kysten.

Når teiner av ulike grunner blir liggende igjen på havbunnen, fortsetter de å ta livet av skalldyr og fisk.

Råtnende dyr som blir liggende i teinene lokker i sin tur nye skalldyr til seg, og på den måten fortsetter teinene å fiske uten at noen tømmer dem. Det blir kalt spøkelsesfiske.

Sten Frode Kristoffersen på Vea hadde lyst til å bidra med å ta opp fiskeredskapene fra havet. Sammen med Kjell Harald Aartun og Maritha Konstanse Mæland startet de i 2014 med å dykke etter fiskeredskaper. I januar startet de foreningen «Dypets Miljøpatrulje».

– Vi er ikke ute etter å finne noen skyldige. Dette er et tiltak for å ivareta livet i skjærgården og langs kysten, sier Kristoffersen.

Samfunnets plikt
Han forteller at det biologiske mangfoldet i havet kunne blitt tatt vare på hvis Fiskeridirektoratet, kommuner og foreninger hadde samarbeidet mot spøkelsesfiske.

– Dette er et ansvar samfunnet er pliktet å gjøre noe med, sier Kristoffersen.

Han jobber selv som fisker og mener spøkelsesfiske er en stor trussel på naturen. Kristoffersen har også vært i kontakt med Fiskeridirektoratet som forteller at dette er et stort problem. Han ble fortalt at det nå er mulig for fritidsfiskere å melde fra om tapte redskaper og posisjonen deres til Fiskeridirektoratet.

– Dette er en mulighet fritidsfiskere ikke kjenner til. Hvis alle fritidsfiskere hadde meldt inn posisjonene der de hadde mistet fiskeredskapet sitt, så kunne vi fått posisjonene, for så å tatt det opp, sier han og legger til:

–  Det hadde vært til god hjelp å få tips hvor gamle fiskeredskaper er blitt dumpet med tiden eller «mistet». Vi har sett mye av dette når vi har dykket, men det er mye som skjuler seg under overflaten.

Trenger støttespillere
Hvor ofte de er ute og tar opp fiskeredskaper varierer. Hvis det er fint vær kan det være de er ute en eller to ganger i uka. Han forteller at de absolutt har behov for flere bidragsytere. Selv har de vært mest på vestsiden av Karmøy for å ta opp fiskeredskaper.

– Vi vil gjerne oppfordre dykkerforeninger til å tak i dette også. Vi trenger støttespillere og frivillige både fra privat og offentlig sektor. Jeg er med i SV Karmøy, og vi har blitt enige om at opprensking av fiskeredskaper skal være på SV sitt kommuneprogram til kommunevalget 2015. Vi vil alle ta vare på livet i skjærgården, men da må det skje en endring.