Solstad økte inntektene i 2014

Skudenes-rederiet opplevde store endringer i markedet.

Offshorerederiet Solstad offentliggjorde tirsdag kveld de økonomiske tallene for 2014. Tallene viser at inntektene økte fra 3,6 milliarder kroner i 2013 til 3,9 milliarder i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) endte på drøye 1,2 milliarder, sammenlignet med 1,1 milliarder i 2013, melder Sysla.no.

– 2014 var et greit år for oss, med ganske stabil drift. Men bunnlinja ble ødelagt av urealiserte valutatap, forteller administrerende direktør Lars Peder Solstad til avisen.

Endring i markedet

Solstad fikk et resultat før skatt på 224 millioner kroner, noe som er mer enn en halvering sammenlignet med 541 millioner året før. Nedturen skyldes i stor grad urealiserte tap som følge av at den norske kronen svekket seg kraftig mot slutten av året, noe som førte til at selskapets gjeld i utenlandsk valuta ble høyere.

Solstad forteller til avisen at den endrede situasjonen i oljemarkedet i fjor kom overraskende på rederiet.

– Det kom brått på oss, som på alle andre. Likevel har vi ikke sett den fulle effekten av dette ennå. Den blir nok mer synlig nå i vinter, men først i 2016 vil den virkelig merkes for vår del. Det kommer av at vi allerede har relativt god dekning for 2015, sier han til Sysla.

Rederiet har i dag en kontraktsdekning på 57 prosent for 2015.