Dagfinn Torstveit
Dagfinn Torstveit

Glassfasadene behandles på ny

Etter forspørsel fra Arbeiderpartiet og SV angående Inventums glassfasader på Indre kai, foreslo ordføreren at plan- og miljøutvalget får saken til ny behandling, og at administrasjonen gir en innstilling i forkant.

Etter forspørsel fra Arbeiderpartiet og SV angående Inventums glassfasader på Indre kai, foreslo ordføreren at plan- og miljøutvalget får saken til ny behandling, og at administrasjonen gir en innstilling i forkant.

Gjertrud Kjellesvik

Gjertrud Kjellesvik

– Ordføreren finner det riktig at saken fremmes på ny for utvalget med en klar skriftlig anbefaling fra rådmannen, uttaler ordfører Petter Steen Jr. Samtidig tilføyde han at travel møtevirksomhet hadde forhindret ham i å gi et fullgodt svar, men han anså dermed forespørslen, som ble fremmet av Arne-Christian Mohn og Gjertrud Kjellesvik på vegne av partiene, for besvart. Det var ingen innsigelser på ordførerens forslag i bystyret.

LES OGSÅ:

Klager på «graverende» saksbehandling

Bak glassfasaden

Forespørslen er et resultat av massiv pressedekning av saken den siste uken, og klage innsendt av NB Sørensen og Lothes Mat & Vinhus, der de hevdet å avdekke «graverende» saksbehandlingsfeil.

Ingen prestisje

Dagfinn Torstveit

Dagfinn Torstveit

Leder for plan- og miljøutvalget, Høyres Dagfinn Torstveit, tar ordførerens svar til etterretning.

– Vi har registrert at Arbeiderpartiet og SV er kritisk til saksbehandlingen. Vi kan leve med at folk er uenige med oss i vår politikk, men Høyres varemerke skal alltid være en grundig og ryddig saksbehandling. Derfor er det godt at klager fra berørte naboer vil få sin behandling i plan- og miljøutvalget etter forutgående administrativ saksbehandling, sier Torstveit.

Han understreker at saksbehandlingen hadde bred støtte i utvalget da vedtaket falt, Høyre, Frp og Ap, men motsetter seg ikke at rådmannen gir en anbefaling og at saken behandles på ny.

– Grunnen til at vi lot denne saken passere på denne måten, var at et overveldende flertall i plan- og miljøutvalget, som Arbeiderpartiet var en del av, støttet så vel fremgangsmåte som resultat. Vi har ingen prestisje i saken.

LES OGSÅ:

Det handler om troverdighet

Slakter egne partifeller på Facebook

Vurderte lovlighetskontroll

Marius W. Rønnevik

Marius W. Rønnevik

Venstres Marius Rønnevik fremmet et annet forslag i da saken ble behandlet av plan- og miljøutvalget, men ble som kjent nedstemt. Han er glad at ordføreren gjør nødvendige grep.

– Vi har vurdert å fremme lovlighetskontroll i denne saken. Det kan gjøres inntil 3 uker etter at vedtaket er fattet. På grunn av at en klage nå kommer opp vil imidlertid saken komme opp til ny behandling. Det er bra og vi har foreløpig vurdert at det derfor ikke er nødvendig med en lovlighetskontroll, sier Rønnevik, som mener det gikk litt fort i svingene da vedtaket ble fattet.

– Vi har vært klare hele veien på at denne saken ikke var godt nok belyst til å gjøre endringer i retningslinjer, og det forelå heller ingen søknad om dispensasjon slik vi så det. Konsekvensene av et slikt vedtak kan være store for aktører i denne bransjen. Plan- og miljøutvalget må være klar hvilken makt de har i slike saker og sørge for at konsekvenser av vedtak er grundig belyst.

Kjellesvik og Mohn ville ha svar på følgende:

  1. Mener ordføreren at vedtaket er en lokal forskrift om serveringsarealene på Indre Kai, eller er det et enkeltvedtak i en konkret byggesak, eller er det en reguleringsendring.
  2. Mener ordføreren at dette er en saksbehandling som er i henhold til forvaltningslovens saksbehandlingsregler, herunder plikten til forsvarlig utredning før vedtak fattes.
  3. Hvis ikke, hvordan vil ordføreren følge saken videre.