image_1037

Visnes søker om millioner

Helt siden 70-tallet har stiftelsen Kobberverkets Venner vedlikeholdt det historiske gruveområdet i Visnes. Entusiastene blir imidlertid ikke yngre med årene og enkelte av bygningene preges av forfall. Derfor håper man nå at Riksantikvaren kan bidra med 3,7 millioner kroner, for å berge restene etter det gamle gruvesamfunnet.

KARMØY: – Eventuelle millioner fra staten ville vært en perfekt gave foran det som skal skje i juni måned. Da markerer vi nemlig at det er 150 år siden gruvedriften startet her i Visnes, sier ildsjelene Odd Henry Dahle og Asbjørn Utne.

Svaret fra Riksantikvaren er ventet innen kort tid.