Norsk næringsliv konkurrer om 900 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.
Norsk næringsliv konkurrer om 900 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.

Jubel i Haugesund, skuffelse på Stord

Mens de jubler på Aibel er det en helt annen stemning i Kværner.

NÆRINGSLIV: I dag ble det klart at Aibel er tildelt kontrakten for prosjektering, innkjøp og bygging av dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet. En kontrakt som har en estimert verdi på åtte milliarder kroner, og som var sterkt ønsket av Kværner. 

– Tapet av dette anbudet er en skuffelse, og samtidig en illustrasjon på hvor hard konkurransen om hvert oppdrag er. Vi tar det som et signal på at vi ikke bare skal arbeide enda hardere med å innføre ytteligere kostnadsreduksjoner i Kværner, men at vi også vil vurdere om vi må endre vår gjennomføringsmodell og øke bruken av underleverandører, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner, i en pressemelding. 

De siste to årene har Kværner arbeidet systematisk med å redusere eget kostnadsnivå og øke produktiviteten. Som et ledd i Kværners pågående arbeid med kostnadreduksjoner ble det allerede i vinter sagt at selskapet forventet at det kan bli nødvendig med en viss nedbemanning før sommeren. Med tapet av anbudet for boreplattformen vil behovet for å staret en kapasitetsreduksjon før sommeren forsterkes.

– I denne industrien hvor store oppdrag varer flere år tar det noe tid før man ser effektene av kontrakter som vinnes eller tapes. Vi har tidligere kommunsert at det er viktig for Kværner å vinne alle de sentrale anbudene i år. Utenom det store prosjektet for boreplattformen for Johan Sverdrup er de gjenværende kontrakstmulighetene i 2015 ikke nok til at vi kan fylle den kapasiteten vi har innenfor forretningsområdet. Vi vil sammen med de ansatte og tillitsvalgte diskutere hvordan vi skal håndtere dette på best mulig måte. 

Thorbjørn Andersen, pressesjef i Kværner, sier at de ikke kan si noe om hvilke konsekvenser dette vil få for Kværner Stord enda. 

– Vi har som sagt varslet at det blir kapasitetskutt innen ulike områder. Hvor stort omfanget av dette er og hvor fort dette skjer er avhengig av hvordan det går med de andre kontraktene. 

Han legger ikke skjul på at det er en dyster stemning i Kværner i dag.

– De er skuffet. Det er klart mange blir urolige når vi taper en så stor kontrakt som dette.