Utsatte saken om ny kommunestruktur

Leif Malvin Knutsen (Krf) ønsker mer tid på å vurdere saken.

Et enstemmig formannskap i Karmøy kommune vedtok i ettermiddag å utsette behandlingen av saken om ny kommunestruktur på Haugalandet. 

Krf´s gruppeleder, Leif Malvin Knutsen har de siste to ukene vært på reise, og bad om mer tid på å sette seg inn i saken.

– Jeg ser ikke bort fra at vi i Krf vil justere på forslag til vedtak som foreligger, sa Knutsen.

Aktiv deltaker

De andre partiene ønsket også mer tid før de kommer med et vedtak om den videre saksbehandlingen. Rådmann i Karmøy, Sigurd Eikje hadde i saksutredningen tatt til orde for at kommunen tar en lederrolle og går inn med en åpen og nysgjerrig holdning til ny kommunestruktur.

– Etter rådmannens vurdering påligger det Karmøy et stort ansvar som regionens største kommune. Karmøy bør være en aktiv deltaker i utformingen av Haugalandet. Ikke bare fordi kommunene er gitt et utredningsansvar i kommunereformen, men også fordi Karmøy selv bør være med å utrede og styre egen fremtid. I kommunereformen ligger det også muligheter ved at regionen kan få tilført nye store oppgaver, heter det i saksfremstillingen.

Etter dagens utsettelse kommer saken opp til behandling igjen i formannskapet den 9. mars.