Studentboliger i sentrum
Studentboliger i sentrum

Staten finansierer studentboliger

Regjeringen har bevilget ti millioner til de nye studentboligene som bygges i Sørhauggata. Det betyr at prosjektet allerede er fullfinansiert.

Regjeringen har bevilget ti millioner til de nye studentboligene som bygges i Sørhauggata. Det betyr at prosjektet allerede er fullfinansiert.

Det er Studentsamskipnaden ved Høgskolen Stord/Haugesund som er ansvarlige for bygget som ligger der Sentrumsheimen lå før. Planen er å få plass til 91 studenter, og samlet budsjett er på 65 millioner. Ved siden av husbanklån har de tidligere fått tolv millioner av staten, og med den siste bevilgningen er de helt i mål med finansieringen.

Lokale politikere er strålende fornøyd med regjeringens prioritering. Samtidig understreker overfor Haugesunds Avis, som først publiserte gladmeldingen, at kommunen har vært svært medgjørlige når det kommer til regulerings- og byggevedtak.

Høyres gruppeleder Jarle Utne-Reitan tror bygget kan få flere positive ringvirkninger for byen.

– Nybygget vil også bety mye for denne gatestrekningen som vel har vært den tristeste i sentrum, sier ordførerkandidaten til HA.