Folkemøtet: Urolige for fredningsprosessen

Stort oppmøte under kveldens folkemøte i Skudeneshavn.

Gymsalen på Skudenes ungdomsskole var fullsatt da Riksantikvaren inviterte til folkemøte i kveld om den kommende fredningsprosessen i byen. 

At det er stor usikkerhet blant beboere i sentrum på hvordan fredningen vil påvirke bymiljøet ble klart da leder av Skudeneshavn Arena, Jan Henrik Høines tok ordet.

– En slik prosess medfører mye engstelse og uro. Det får vi tilbakemeldinger fra våre medlemmer om, sa Høines og utdypte;

– Man frykter at prosessen går for fort og at en ikke får nok informasjon. Noen er engstelig for at medvirkningen bare skjer på enkelte punkter og at en ikke klarer å ivareta den løpende informasjonen godt nok, sa lederen og viste til at man her snakker om et særdeles sårbart miljø

– Ingen god følelse

En som sa seg enig i dette var styremedlem i Gamle Skudeneshavn, Eli Margrete Stølsvik. Hun har også fått tilbakemeldinger fra folk som er usikre på hva prosessen fører med seg.

– Noen sitter her og føler at de blir fratatt råderetten av sin private eiendom. Det er ingen god følelse for dem det gjelder, sa hun.

Yngre beboere

Selv velger hun å være optimist med tanke på prosessen byen nå skal gå gjennom. Hun tror bomiljøet vil bli enda bedre og at det vil legges til rette for at også yngre folk velger å bosette seg i den gamle trehusbebyggelsen.

– Vi tror at det vil bli enklere å få midler til å utvikle infrastrukturen i det fredede området, slik at det blir mer interessant for unge mennesker å bosette seg der, enten det gjelder parkeringsmuligheter, internett, kabel-TV eller andre ting. Det må til dersom vi skal få et mangfold i beboermassen.

Stølsvik fortalte de fremmøtte at enkelte har gitt utrykk for at boligene deres i gamlebyen vil falle i verdi som følge av fredningen, noe hun selv ikke har tro på.

– Det er faktisk slik at i Karmøy kommune så er det gamle Skudeneshavn som har den høyeste prisstigningen de siste årene, sa hun.

Beroliget

Allerede i forkant av kveldens folkemøte gjorde Riksantikvaren et forsøk på å berolige innbyggerne om den kommende fredningsprosessen. Under en orientering i ettermiddagens formannskapsmøte understrekte han viktigheten av at alle gode krefter i byen blir involvert i prosessen.

– Dette handler ikke om at noe blir bestemt. Det handler om hvordan vi skal ha en prosess som gjør at befolkningen i Karmøy, og særlig i Skudeneshavn føler seg involvert i forhold til det vi tenker, sa Jørn Holme til politikerne.

Han la vekt på at ønsket deres er at Skudeneshavn også i fremtiden skal være et sted der folk vil bo, arbeide og investere.

– Dersom en kulturfredning gjør at folk flytter fra Skudeneshavn, så har vi tapt, sa Holme.