Spektakulær motorpark på Helganes

Fjord Motorpark vil bli et spektakulært anlegg, spesialtilpasset naturen på Karmøy. Designerfirmaet Dromo fra Italia er bevisste på å skape et unikt anlegg med høy sikkerhetsfaktor.

Fjord Motorpark vil bli et spektakulært anlegg, spesialtilpasset naturen på Karmøy. Designerfirmaet Dromo fra Italia er bevisste på å skape et unikt anlegg med høy sikkerhetsfaktor.

Fjord Motorpark er i full gang med planleggingen, og hadde forrige uke besøk av banedesignerene Jarno Zaffelli og Massimiliano Milloni fra Italia. Gjennom firmaet Dromo vil de stå for utformingen av banen som blir nærmeste nabo til flyplassen på Helganes.

– Stedet er nydelig, og den nære koblingen til flyplassen gir dette stedet stort potensial. Alle forberedelsene som er gjort så langt, har fulgt boka, vært nøyaktige og tatt med alle aspektene som gjør at vi kan skape et suksessfullt design, sier Jarno Zaffelli til Karmøynytt.

Særegen motorpark

Foruten omvisningen av tomteområdet, hadde designerne møte med motorinteresserte vestlendinger på Park Inn hotell ved flyplassveien. I forskjellige workshops fikk alle de forskjellige motorsport-grenene komme med innspill til selve designet. Og italienerne noterte flittig mens de stilte konstruktive spørsmål til deltakerne.

— Vi ønsker ikke å konstruere en bane som har elementer fra andre baner, men lage en unik bane som er tilpasset topografien på stedet. Det betyr at Karmøy ikke får den raskeste banen i verden, men de vil få en utfordrende bane, som ville særegen for stedet. For oss er det viktig å finne sjelen til banen. Derfor kommer vi ikke til å planere ut hele området til alt blir på samme nivå, men heller utnytte terrenget til å skape noe spektakulært. Som firma er vi kjent for å ha sikkerhet i høysetet, og dette vil prege banen på Karmøy.

I dag fikk designerne Zaffelli (nummer to fra venstre) og Milloni omvisning fra luften over tomten til Fjord Motorpark. Stig Bakke var bak spakene, mens Arvid Grimstvedt fikk italierne ut til Helganes.

Designerne Zaffelli (nummer to fra venstre) og Milloni fikk omvisning fra luften over tomten til Fjord Motorpark. Stig Bakke var bak spakene, mens Arvid Grimstvedt fikk italierne ut til Helganes.

Zaffelli får en utfordrende oppgave, for alt fra motorcross, gogart og asfaltracing skal få plass på banen.

– Her skal vi innlemme seks, kanskje ni forskjellige baner inn på et sted. Nå blir det mer og mer vanlig at motorsenter inneholder flere grener innen sporten, utfordringen er å få en god løsning slik at alle blir fornøyd.

Lydmessig, tror han banen ligger perfekt til.

– Landskapet gjør at støynivået vil være på et minimum, og værforholdene med mye vind vil også ha en positiv rolle. Bekymringen i forhold til støy tror jeg derfor er unødvendig.

Ønsker publikumsvennlig bane

Deltakerne under workshopen kom med forskjellige behov. Asfaltracerne snakker ivrig om hva som er viktig for dem.

– For vår del bør banen være minst 2,7 kilometer lang med banebredde på 12 – 15 meter. Vi ønsker minst et teknisk krevende parti, slik at du får et skille mellom de beste og de dårligste sjåførene. God tilrettelegging for publikum er også noe vi har lagt vekt på i våre ønsker, sier Bjørn Olaf Wiik og Svein Gundersen.

De «gru-gleder» seg til motorparken blir klar.

– For oss er dette fantastisk. Endelig får vi trenings- og testmuligheter lokalt, og trenger ikke å kjøre til Østlandet. Håpet er også at vi får økt rekruttering til sporten, blant annet ved at vi kan arrangere løp lokalt, sier Wiik.

Kanonbra konspept

Tore Pedersen er en annen lokal motorsport profil som gleder seg til Fjord Motorpark blir klar. Han har over 20 års erfaring i inn- og utland med gogart.

– Planene til Dromo virker kanonbra og vil gi oss et brukervennlig anlegg. Jeg tror folk i distriktet egentlig ikke aner rekkevidden av mulighetene som ligger i dette prosjektet. I forhold til trafikksikkerheten vil parken ha stor effekt, og det vil øke rekrutteringen til motorsporten. Med lyder, sterke inntrykk, adrenalin kicket og teamfølelsen må sporten bare erfares av enda flere. Sporten er perfekt i forhold til å knytte generasjonene sammen, og stadig flere familier blir engasjert , sier Tore Pedersen.

På Haugalandet har det gjennom mange år vært et stort miljø for dragracing.

– Faktisk er miljøet innen dragracing i Norge størst i Rogaland. Med motorparken vil vi kunne teste utstyret lokalt, og ikke minst få trene og konkurrere her. Mange som har vært aktive i miljøet tidligere, har gitt seg på grunn av de måtte til Østlandet for å utøve sporten. Håpet er at miljøet vil vokse igjen, sier Frode Sørheim. Inspirert av motorparken, har han startet byggingen av en ny bil.

Ferdig i 2017?

Styreleder i Fjord Motorpark, Arvid Grimestvedt, smilte fra øre til øre under besøket fra Italia.

– Vi tror at dette prosjektet vil være en milepæl i norsk motorsport- og idrettshistorie og vil få oppmerksomhet i hele Nord Europa. Ikke minst vil parken få store ringvirkninger lokalt, med 10 – 12 nye arbeidsplasser og stor verdiskapning. Faktisk tror jeg få lokalt forstår alle de positive ringvirkningene dette senteret vil få for Haugalandet.

Zaffelli og hans team i Dromo vil nå bruke alt fra to til seks måneder på sin jobb.

– Normalt sett bruker vi 6 til 12 måneder på å en slik jobb. Men allerede etter to måneder vil vi ha klart det første utkastet, og ut fra det jobbe med alt som skal tilpasses og spesifikasjoner som må oppfylles. Alt etter hvor effektive vi er i denne prosessen, avgjør hvor mye tid vi trenger.

Arvid Grimestvedt håper at tegningene er ferdige til oktober.

– Målet er å starte anbudsprosessen i oktober, og siden forholdene ligger så greit tilrette for entreprenøren  på tomten vil vi få en effektiv og rask byggeperiode. Planen er at banen vil være ferdig i august 2017.

Les andre artikler om motorparken:

Italienere svevde over tomten til Fjord Motorpark