konvertitt

Ble kristen, risikerer dødsstraff

De to iranske asylsøkerne snudde ryggen til Islam da de kom til Norge, etter å ha blitt døpt som kristne frykter de for sine liv etter avslagene på asylsøknadene