vaksine

Møter vaksineskepsis

Alle barn på Haugalandet tilbys vaksine for de vanligste barnesykdommene, manglende immunitet i befolkningen øker frykten for utbrudd

AKTUELT: Det har vært rapportert større utbrudd av meslinger de siste årene, sist i Oslo i 2011.

Sykdommen med komplikasjoner kan gi varig hjerneskade og føre til dødsfall.

Kikhoste er også på vei tilbake med blant annet et større utbrudd i barnhager på Karmøy.

Ønsker flokkbeskyttelse

Nasjonalt folkehelseinstitutt ønsker at 95% av befolkningen er vaksinert sånn at vi oppnår en såkalt flokkbeskyttelse som vil si at ved et utbrudd er det veldig få som vil bli smittet.

At mange foreldre nå velger å ikke vaksinere barna sine bekymrer helsemyndighetene.

Spedbarn tåler vaksiner godt

Barnets immunapparat er allerede tidlig i fosterlivet forberedt på å takle ulike smittestoffer som møter det etter fødselen. Vaksiner benytter bare en liten andel av barnets immunkapasitet, og belaster immunapparatet mye mindre en vanlige infeksjoner som forkjølelse. Det er blant argumentene som blir brukt for få flest mulig foreldre til å la sine barn vaksineres.