Solfrid Aanensen Brekkå gir ut juleplate.
Solfrid Aanensen Brekkå gir ut juleplate.

NAV trosset legeanbefaling – mistet pengestøtte

– Jeg opplever at NAV mer og mer blåser i våre legeerklæringer, sier kvinnens fastlege, Per Brunovskis.

Bildet: Kvinnens fastlege, Per Brunnovskis

En 50 år gammel kvinne på Vest-Karmøy har vært uten noen form for økonomiske ytelser siden i fjor høst etter at NAV valgte å se bort fra en legeanbefaling om avklaringspenger.

– Jeg har gått gjennom en jul uten inntekt. Jeg står helt på bar bakke, jeg har ingen ting, forteller den fortvilte kvinnen til Karmøynytt.

Ikke siden tidlig i fjor høst har hun fått en eneste krone i økonomiske ytelser fra NAV Karmøy. Dette til tross for at hennes fastlege har vurdet det slik at hun på nåværende tidspunkt ikke er i stand til å utføre noen form for arbeid.

– Jeg har tydelig anbefalt avklaringspenger inntil at man er ferdig med å behandle henne, sier hennes lege, Per Bruovskis.

Han er fritatt for taushetsplikten og har fulgt hennes sykdomsbilde over lengre tid.

Omfattende sykdomsbilde
Det var etter en opprivende konflikt på kvinnens arbeidsplass at hun pådro seg omfattende psykiske lidelser etterfulgt av en lengre sykemeldingsperiode.

– Det er tider jeg nesten ikke klarer å stå opp, der jeg har smerter i hele kroppen og må bruke krykker. Jeg har kanskje to timer søvn hver natt og jeg er sterkt medisinert, forteller hun.

Ble innlagt
Situasjonen har ført til innleggels hos Haugaland DPS og hennes psykolog har fortalt at NAV-situasjonen må avklares før en videre behandling kan fortsette.

– Psykologen mente at man måtte få orden på dette med NAV først, ettersom hennes økonomiske bekymringer tar alt fokus, sier Brunovskis.

I følge legen har det vært møter med NAV hvor situasjonen henens er fremlagt for saksbehandler, uten at de har nådd frem i systemet.

Fikk avslag
I et brev datert 11. september i fjor avslo NAV hennes søknad om arbeidsavklaringspenger.

– «Arbeidsevenen din er ikke nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Kravet om arbeidsavklringspenger avslås fra 11. 9 2014».
Videre heter det;

– «NAV vurderer på denne bakgrunn av din arbeidsevne er nedsatt på grunn av sykdom men ikke i forhold til hvert arbeid. Din sykdom antas å ha sammenheng med den konflikten du har på din arbeidsplass».

– Blåser i våre legeerklæringer
Både kvinnen og hennes lege fastholder at hun ikke er i stand til å utføre ordniært arbeid før hun eventuelt har vært gjennom en omfattende behandling for sine helseplager.
At vurderingen ikke blir tatt til følge opprører fastlegen hennes.

– Jeg opplever at NAV mer og mer blåser i våre legeerklæringer og vet bedre enn oss i flere situasjoner. Det gjelder særlig pasienter med psykologiske problemer, sier Brunovskis.

– Hvordan påvirker dette pasientene dette gjelder?

– Jeg har hatt mange pasienter gråtende på kontoret etter møte med NAV, forteller han.

– Ingen oppfølging
Kvinnen har vært så fortvilet over situasjonen at hun søkte fri rettshjelp for å få gjennomslag for kravet hos NAV. Dette førte henne til avokat Jan Henrik Høines ved Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS.

Etter å ha vurdert saken mener Høines at NAV-systemet har sviktet kvinnen i den vanskelige situasjonen hun står oppe i.

– Det foreligger en legeeklæring om arbeidsuførhet som sier at det er dype problemer og at legen betrakter henne som arbeidsufør i et hvert yrke iallefall for en tidsbegrenset periode. Så stopper NAV alle ytelser til henne. Hun får ingen veileding av dem, ingen oppfølging og dette i en fase der hun er langt nede psykisk, sier Høines som på vegne av kvinnen har anket avgjørelsen.

– Klagen er inne hos NAV sin klageinstans og vi er lovet svar i løpet av relativt kort tid. Men i og med at NAV har opprettholdt sitt forslag så er vi ikke veldig optimistisk med tanke på omgjøring, sier han.

Mange henvendelser
Advokaten forteller at 50-åringen ikke er den eneste som henvender seg til advokatkontoret på Åkra om utfordringer med det lokale NAV-systemet.

– Jeg merker veldig godt at det har kommet relativt mange henvendelser fra personer som har fått avlag på uførepensjon og avslag på arbeidsavklaringspenger fordi det ikke er tilstrekkelig utprøvd eller fordi de overprøver sykemeldinger og legeerklæringer.

Har du gjort deg noen tanker om hvorfor det er blitt slik?

– Jeg gjør meg mange tanker om det og stiller meg ofte spørsmål om dette skyldes ivaretakelse av en politisk vilje og at det er det som styrer beslutningene selv om regelverket ikke er endret. Det gjør meg veldig bekymret at vi har et system som kan se ut som ikke har det sikkerhetsnettet som jeg trodde var der, ut fra min forståelse for regelverket, sier Høines.

Ingen kommentar

Karmøynytt har tatt opp situasjonen til den 50 år gamle kvinnen med leder av NAV Karmøy, Stine K. Bjelland. Til tross for at kvinnen har løst etaten fra taushetsplikten ønsker ikke Bjelland å kommentere saken.

– I saken du refererer til, er det levert inn klage. Vi ønsker derfor ikke å uttale oss i selve saken, men avventer klagebehandlingen, skriver hun i en e-post.

Skikkelig behandling
De to spørsmålene Karmøynytt stilte til NAV-lederen var:

– «Hvorfor velger dere å overprøve fastlegens anbefaling i dette tilfellet?» og «Har dere vurdert hvilke konsekvenser det vil ha for henne å bli stående uten
noen form for ytelser fra NAV i denne situasjonen?»

– På generelt grunnlag er vi selvfølgelig opptatt av å forholde oss til gjeldende regelverk og at alle skal få skikkelig og korrekt behandling, svarer Bjelland.