Frank Krogh Kongshavn_profilbilde

Det handler om troverdighet

LEDER: «Det er enten veldig naivt eller uttrykk for en ansvarsfraskrivelse som ikke er forenlig med å drive politikk.»

Det er enten veldig naivt eller uttrykk for en ansvarsfraskrivelse som ikke er forenlig med å drive politikk.

LEDER: Plan- og miljøutvalgets vedtak om å la Inventum få dispensasjon fra regelverket som regulerer Indre kai, fortjener en helt spesiell plass i historiebøkene – under kategorien elendig politisk håndverk. Snakk om å kaste stein i glasshus.

Det var ikke lett å velge tema for denne ukens leder. I går formiddag ble det klart at kommunen går på en ny budsjettsmell, som betyr at vi nå har et akkumulert underskudd på 163,3 millioner, og neste onsdag står bystyret overfor et skjebnesvangert valg når de skal behandle regionalplanen for Karmsundgata. Men vi blir dessverre nødt til å la det ligge. Først må vi gjøre oss ferdige med glassfasadene på kaien.

Som de fleste antagelig har fått med seg, dreier det seg om Inventums glassinnramming av uterestauranter. Disse er i strid med reguleringsplanen som ble vedtatt i 2006 og det er ikke søkt om å bygge ut. Det har selvfølgelig fått mange til å reagere. Plan- og miljøutvalget fikk i oppgave å gjøre en vurdering, og før noen egentlig fikk summet seg vedtok de å gi Inventum fem års dispensasjon.

I tråd med anbefalingen fra administrasjonen la Venstre frem et forslag der reguleringsplanen kunne tas med i behandlingen av sentrumsplanen, men dette falt med to mot ni stemmer. Hva som motiverte søsterparten til å stemme mot er uvisst, men i lys av de argumentene som har fremkommet så langt, vitner det kun om et ubegrunnet hastverk.

I lys av de argumentene som har fremkommet så langt, vitner det kun om et ubegrunnet hastverk.

I Venstres innstilling var det også tatt høyde for at fasadene kunne bli stående til behandlingen av sentrumsplanen er ferdig, men det var altså ikke godt nok. Regelverket skulle brytes – koste hva det koste ville.

I et intervju med Haugesunds Avis (14.02.15) går utvalgets leder, Dagfinn Torstveit (H), langt i et forsøk på å bagatellisere vedtaket og viser ingen forståelse for at det kommer reaksjoner.

– Vår oppgaver er å ta hensyn til det byggtekniske og dette med fasader, og at det er i henhold til lovverket, sier Torstveit.

Hvis en skal respondere på det uten å ty til ufinheter, kan en for det første innvende at glassfasadene er i strid med det nevnte lovverket. Det hadde i så måte vært mer konstruktivt å gi en begrunnelse for hvorfor dispensasjonen ble gitt. For det andre må en spørre om Torstveit virkelig tror at det å sitte i et utvalg som kontrollerer så store verdier kan begrenses til byggtekniske bestemmelser. Det er enten veldig naivt eller uttrykk for en ansvarsfraskrivelse som ikke er forenlig med å drive politikk.

Som leder i Haugesund SV og medlem i plan- og miljøutvalget, Trine Meling Stokland, er inne på i det intervjuet vi har gjort med henne denne uken, handler dette om så mye mer enn selve fasadene.

Hvis ikke kommunens politikere klarer å leve opp til sine egne planer, er det mye forlangt at byens innbyggere skal gjøre det.

Det handler om å skape like konkurransevilkår, det handler om et ryddig saksforløp, det handler om respekt for eget regelverk, og det handler de folkevalgtes troverdighet. Hvis ikke kommunens politikere klarer å leve opp til sine egne planer, er det mye forlangt at byens innbyggere skal gjøre det.

Naturligvis finnes det eksempler på at det bør gis dispensasjoner, men da må en la alle berørte parter få tid til å komme med innspill, gi inntrykk av at alle hensyn er overveid og anstrenge seg for å gi en god begrunnelse.

Når det ikke er tilfelle, kan vi bare håpe at noen tar tak i saken og overprøver vedtaket på et høyere politisk nivå.