Martin Linge-plattformen
Martin Linge-plattformen

Oljeeksporten er halvert – Norge taper milliarder

Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil den lave eksporten føre til en inntektsreduksjon på flere titalls milliarder i måneden.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil den lave eksporten føre til en inntektsreduksjon på flere titalls milliarder i måneden.

Den lave oljeprisen gir store utslag for den norske handelsnæringen. I januar endte eksportinntektene på 13,2 milliarder kroner, som er en nedgang på hele 54,8 prosent – og 16 milliarder kroner – sammenlignet med januar 2014.

«Faktisk må vi helt tilbake til november 2001 for å finne en måned da eksportverdien for råolje var lavere», skriver SSB i en pressemelding  mandag.

Oljeprisen er for øvrig bare en av forklaringene til nedgangen. Vi eksporterte også 7,9 millioner færre fat råolje enn i fjor, som delvis kan tilskrives dårlige værforhold i Nordsjøen de siste ukene.

Eksporten av gass holder seg noe mer stabil. På grunn av en økning i gassproduksjonen på 4,4 prosent, var inntektsfallet på beskjedne 2 prosent målt opp mot januar i fjor.