image_988

Vil være annerledesflyplassen

Påstandene om at Avinor kan ønske å legge ned utenlandstrafikken på Helganes for å sluse den inn mot Gardermoen kommer ikke overraskende på Martin Laurhammer i Lufthavnutbygging.
KAMPEN FOR FLYPLASSEN: Etter månedsvis med nyheter om at kontraktsuenigheten mellom Avinor og Lufthavnutbygging skyldes evt brudd på statstøtteregelverket, fikk vi i går høre fra tidligere lufthavnsjef på Helganes, Øystein Østensjø, at Avinor kan ha en annen agenda. 
 
-Avinor ønsker å sluse utenlandstrafikken inn mot Gardermoen for å finansiere den nye utenlandsterminalen, sa tidligere lufthavnsjef Øystein Østensjø til TV Haugaland. 
 
-Denne strategien kjenner vi til, sier Laurhammer. – Regionale flyplasser skal jo først og fremst mate trafikken inn til Gardermoen. Men Helganes har blitt drevet på en slik måte at vi har kunnet ha utenlandstrafikk, og målet er at det skal fortsette. 
 
– Vi er kjent med sentraliseringstankene via Oslo, sier Petter Steen, ordfører i Haugesund. – Men vi har hatt suksess på Helganes, og det har vi tenkt å fortsette med. 
 
Neste uke reiser ordførerne i Haugesund og Karmøy for å møte Avinor.