Siste:

Vegvesenet velger Haukelifjell og Hemsedal

Statens vegvesen har lagt frem sin sin utredning om veiforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Det er avgjort at E134 over Haukelifjell og Hemsedal blir de nye hovedforbindelsene.

SAMFERDSEL: Det er da klart at Statens vegvesen anbefaler utbygging av to traseer av mellom øst og vest. 

-Jeg gleder meg veldig over denne avgjørelsen, sier Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening. 

Utbyggingen av E134 koster 29 milliarder kroner og nytteverdien estimeres til 34 milliarder kroner. 

-Dette er en faglig anbefaling, sa Statens vegvesen i det de overrakte sin innstilling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen(Frp). 

– Det er nå behov for å plukke ut noen få hovedforbindelser for å sikre at det blir nødvendige midler til større utbygginger av disse. E134 over Haukeli og riksveg 7/52/E16 over Hemsedal bør prioriteres når forbindelsene mellom øst og vest skal utbedres, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

 

Alle forbindelsene over fjellet har viktige regionale og lokale oppgaver, men denne utredningen har fokus på de nasjonale oppgavene. 

 

– Disse to hovedvegforbindelsene betjener ulike områder. Sammen gir de mindre sårbarhet og større pålitelighet, sier Aksnes i en pressemelding.

 

Arve Kambe fra Høyre mener at dette er en helt avgjørende forklaring. 

 

– Nå gjenstår det politiske arbeidet og jeg er helt sikker på at både regjering og Stortinget også kommer til å støtte E134 Haukelivegen, sier Stortingsrepresentanten

 

– Dette viser at det nytter med hardt og langsiktig arbeid lokalpolitisk for å få en vegstrekning til å komme øverst på den nasjonale prioriteringslisten, sier Kambe.

 

TV Haugaland er i Oslo og du kan se en fyldig reportasje i dagens 17:30 -sending