kjetil_nordstrom

Tilbudt stillingen som kirkeverge

Enhetsleder for helse og sosial i Etne er tilbudt stillingen som kirkeverge i Haugesund.

KIRKE: Enhetsleder for helse og sosial i Etne, Kjetil Nordstrøm (43) er tilbudt stillingen som kirkeverge i Haugesund.

 – Det er en krevende jobb å være kirkeverge, og Nordstrøm har tyngden som trengs, sier leder for fellesrådet Bernhard Engedal.

Kjetil Nordstrøm har bakgrunn fra blant annet barnevernet og rekrutteringsfirma, og holder nå på med en master i business og administrasjon. 

– Nordstrøm er tilbudt stillingen på bakgrunn av en totalvurdering av hans kompetanse, erfaring og utdanning. Han er den beste søkeren, og fyller kravene vi stiller. Å være kirkeverge er en krevende stilling. Man må ha litt tyngde, og det har han. Nå håper vi han tar imot stillingen, så vi kan sette oss ned og bli enige om betingelsene. Så satser vi på at han kan begynne i mai, sier Engedal. 

– Vi er veldig godt fornøyde med rekrutteringsfirmaet Madsen og Brekke, de har gjort en grundig jobb, sier Engedal.  

 

Daglig leder for KRIK, Kristen Idrettskontakt, Erlend Førre, ble innstilt som nummer to til stillingen.