skjermbilde_2015-01-20_kl._18.32.38

– Avinor vil flytte utenlandsrutene til Gardermoen

Tidligere lufthavnsjef Øystein Østensjø sier at Avinor kan ha en annen agenda enn den som til nå har kommet fram. Han mener det statlige selskapet vil flytte utenlandsrutene fra Helganes til Gardermoen.
KAMPEN OM FLYPLASSEN: Den fastlåste konflikten mellom Avinor og LUB når det gjelder videre samarbeid har dreid seg om uenighet om statsstøtte. Mens LUB har vist til sine advokater som er klinkende klare på at dette ikke dreier seg om statsstøtte, gjentok divisjonsdirektøren på Solamøtet forrige uke at Avinor kun ønsker å reforhandle kontrakten for å påse at stadig større overføringer til det privateide LUB ikke er i strid med statsstøtteregelverket. 
 
Vi har et behov for å rette opp i en skjevhet i en kontrakt. Den kontrakten vi laget i 2010 har vist seg å være såpass effektiv at det blir skjevheter i kontrakten. Våre advokater mener dette kan komme i konflikt med statsstøtteregelverket, sa divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken til TV Haugaland i etterkant av Solamøtet. 
 
-Jeg lurer på motivet bak den diskusjonen som nå har oppstått med Avinor, sier adm.dir. i Østensjø Rederi, Johan Rokstad. -Jeg hørte innlegget fra divisjonsdirektøren, og jeg klarte ikke helt å forstå hva hun mente. 
 
Det lokale engasjementet rundt flyplassen er og har alltid vært stort, noe som har ført til at Helganes har fått stadig flere utenlandsruter de siste årene. Noe som igjen har ført til større inntekter for LUB, som Avinor viser til har ført til skjevhet i avtalen. Nå tar Øystein Østensjø, som har jobbet i nærmere ti år for Avinor på Helganes, bladet fra munnen. Han mener konflikten egentlig dreier seg om noe helt annet. 
 
-Det som er grunnen er nok at Avinor har en strategi der de ønsker å mest mulig av utenlandstrafikken til Gardermoen for å finansiere den nye utenlandsterminalen, og dermed strupe den utenlandstrafikken som går ikke bare fra Haugesund ut i verden, men også fra andre Avinor-flyplasser. 
 
I Avinors oppsett over lufthavnstrukturen i Nasjonal transportplan fra 2014 til 2023 står det;
 
«Regionale lufthavner har direkteforbindelse til Oslo og noen få større byer i Norge. Svalbard, Kirkenes, Lakselv, Alta, Bardufoss, Evenes, Kristiansund, Molde og Haugesund er regionale lufthavner». 
 
Her står det ingen ting om forbindelser med utlandet. TV Haugaland har ikke fått svar fra divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor i dag.
 
Da avtalen mellom LUB og Avinor ble reforhandlet i 2010, var det full enighet om at 85 % av de kommersielle inntektene på flyplassen, så som fra parkering og tax-free skulle tilfalle LUB mot at de jobbet for å videreutvikle rutetilbud og trafikk. Avinor fikk 15% av inntektene og skrev under på avtalen, som skulle gå fram til 2018. 
 
-Det var  en vinn-vinn-situasjon sånn vi vurderte det den gangen, sier den tidligere lufthavnsjefen. 
 
-Hva går uenigheten i sett fra ditt ståsted?
 
-Jeg er jo noe forundret. Jeg vet at vår måte å håndtere dette å ble nøye vurdert i forhold til regelverket. Så jeg synes det er noe forunderlig å se og lese de tingene som nå kommer fram i argumentasjonen fra Avinor, at dette er et pengespørsmål. Vi var jo klar over at LUB ville tjene mer penger, men det ville jo Avinor også. Og det har de også gjort. Jeg ser jo at det er snakk om statsstøtte, men det ble jo også vurdert den gangen, sier Østensjø. 
 
Framtiden til lavprisflyplassen på Vestlandet er usikker. Men det synes å være utbredt enighet om at private aktører må på banen
 
Neste uke reiser ordførerne i Haugesund og på Karmøy til Oslo for å ha et møte med Avinor.