jarle_nilsen_0

Møtet som manglet tid – og riktig navn

Hva får du om du samler ni formannskap for å diskutere kommunesammenslåing? Altfor dårlig tid, mener Jarle Nilsen (Ap).

TYSVÆR: Det kom klar tale fra ordførerkandidaten i Karmøy Arbeiderparti da formannskapene i de ni kommunene som deltar i forprosjektet for ny kommunestruktur møttes for å utveksle idéer mandag.

Arenaen var Tysværtunet. Rommet var Nygårdsalen. Budskapet var – noe uklart.

Det mente i alle fall Jarle Nilsen da han på tampen av møtet fikk ordet. 

– Saken er ikke kommet videre i forhold til det som ble sagt i mars. Prosjektet mangler strategi og taktikk, sa han, før han etter møtet utdypet overfor TV Haugaland.

– I mars i fjor var Jan Tore Sanner (kommunal- og utviklingsminister (H), journ. anm.) på rundtur i landet og presenterte prosessen rundt ny kommunestruktur. Nå er det gått et snaut kalenderår, og jeg opplever at forsamlingen her i dag stiller de samme kritiske spørsmålene som vi gjorde da, sier han.

I sitt innlegg etterlyste han mer tid til selve prosessen rundt ny kommunestruktur, og la til at også kveldens møte ble i korteste laget. Sistnevnte støttet også Tysvær-ordfører Harald Stakkestad (H) seg til. Lengre møter når formannskapene først er samlet som dette, var hans budskap.

Stakkestad kom også med et stikk til navnet på møtet, altså «Felles formannskapsmøte om kommunestruktur».

– Et formannskapsmøte er et sted hvor avgjørelser tas. Det gjør vi ikke her i kveld, presiserte han.

Ordførerne møtes fredag

Tittelen tro førte ordfører i Karmøy kommune, Aase Simonsen (H), ordet også denne kvelden.

Hun avsluttet møtet med å forsikre om at kveldens innspill vil bli drøftet videre førstkommende fredag. Da møtes ordførere og rådmenn fra samtlige av de ni kommunene til et oppfølgingsmøte om temaet.

– Det kan hende også Bokn dukker opp der, sier Simonsen.

Bokn kommune er ikke med i forprosjektet, men ordfører Kyrre Lindanger (Ap) og rådmann Jan Erik Nygaard var tilstede på kveldens møte som observatører.

– Fredag møtes vi for å bearbeide de innspillene som er kommet i dag, og snakke litt om hvordan vi rigger oss videre, sier Simonsen.

I mars i år skal et lokalpolitisk vedtak stå klart. Det skal klargjøre veien videre i prosessen.

Leveringsfristen for et endelig vedtak til Fylkesmannen er satt til 1. juli 2016.