ØKONOMISKE MISFORSTÅELSER: HIL-huset ved Haugesund Stadion er solgt, men prosessen rundt salget gjør at Haugesund Idrettslag kan tape 2,53 millioner kroner.
ØKONOMISKE MISFORSTÅELSER: HIL-huset ved Haugesund Stadion er solgt, men prosessen rundt salget gjør at Haugesund Idrettslag kan tape 2,53 millioner kroner.

HIL kan tape 2,5 millioner

Haugesund Idrettslag risikerer et stort økonomisk tap i forbindelse med salg av eget klubbhus. De stiller seg svært kritiske til kommunens og stadionselskapets håndtering av saken.

Haugesund Idrettslag risikerer et stort økonomisk tap i forbindelse med salg av eget klubbhus. De stiller seg svært kritiske til kommunens og stadionselskapets håndtering av saken.

Haugesund Idrettslag (HIL) har gjennom de siste årene bygd opp to anlegg i Haraldsvang. Med Deep Ocean Arena (80% eies av HIL) og Haugesund Friidrettsstadion (eies av Haugesund Kommune) har HIL et av Norges flotteste anlegg.

– Alt i alt opplever vi at vi er kommet styrket ut av flyttingen. Vi er stolte over anleggene i Haraldsvang og de ekstreme verdiene de skaper for klubben og byen. På samme tid har vi behov for å kritisere prosessen rundt salget av HIL-huset. Vi kan sitte igjen med et tap på 2,53 millioner kroner, sier Jan Sigurd Steffensen. Han er leder for HIL Allianse, klubbens styrende og administrative organ.

Ville gi bort allerede gitt tomt

Striden i saken omhandler først og fremst festetomten til klubbhuset.

IKKE BITTER: Leder i HIL Allianse, Jan Sigurd Steffensen, er ikke ute etter bråk og mener klubben uansett står styrket tilbake.

IKKE BITTER: Leder i HIL Allianse, Jan Sigurd Steffensen, er ikke ute etter bråk og mener klubben uansett står styrket tilbake.

– I 1989 gav kommunen oss råderett over tomten rundt HIL-huset gjennom en 60 års festeavtale, og for egen del tenkte jeg aldri at det kunne bli problemer rundt den avtalen. De 1,3 målene har jo vært inngjerdet helt siden åttitallet. Men så kom det et lite gjennomarbeidet bystyrevedtak i 2012. Stadionselskapet skulle gå i dialog med HIL i forhold til salget av HIL-huset og festetomten som var solgt til Haugesund Stadion. Denne dialogen fant aldri sted, og vi ble veldig overrasket da vi kunne lese i avisen at tomten var overført til stadionselskapet. Moralsk sett var jo allerede tomten vår, men nå ble den juridisk sett deres eiendom. Ikke en eneste gang i prosessen har de erkjent våre historiske rettigheter til tomten, sier Steffensen.

Plutselig satt HIL med et hus uten tomt og øynet følgelig et stort tap på husets verdi.

– Først på våren 2013 fikk vi møte stadionselskapet, som ville gi en avkortet del av tomten tilbake som en vederlagsfri gave, men vi stilte spørsmål om dette var i henhold til bystyretvedtakets intensjon. I et senere møte med ordfører Petter Steen, konstituert rådmann Stål A. Alfredsen og rådmann Odd Henry Dahle, ble vi i stedet lovet at kommunen ville ta hele tomten tilbake og selge den til HIL for en krone. Uten at noe skjedde.

HIL-huset var allerede blitt en stor belastning for idrettslaget.

– Det drysset ut penger til alle kanter ved at vi måtte holde huset i live lenger enn planlagt. Vi hadde også store lån som skulle betjenes på Deep Ocean Arena. På toppen av alt hadde vi hadde et trøblete spillemiddelvedtak som måtte håndteres. Heldigvis fikk vi leid ut huset og løsningen nærmet seg. Men for å få overført tomten, måtte vi avstå fra 142 kvadratmeter av arealet til stadionselskapet. De har ikke betalt oss kompensasjon for dette, og i tillegg har de gitt oss kostnadene ved utskilling av arealet. Det finner vi merkelig ettersom kravet kom fra dem. De 19000 kronene har vi så langt nektet å betale, forteller Steffensen.

Skambud fra Stadionselskapet

Den 20. januar i fjor ble Steffensen invitert til et nytt møte med stadionselskapet. De kom med et bud på HIL-huset på tre millioner.

– Vi hadde jo en takst på 5, 5 millioner kroner, og takket nei til det vi følte var et skambud. Femte juni fikk vi solgt huset for 4, 4 millioner kroner.

Til syvende og sist er spørsmålet om ikke kommunen har påført HIL et unødvendig stort økonomisk tap, og hvorfor tidligere lovnader ikke har stått ved lag. Steffensen og HIL er uansett ikke ute etter bråk.

– Kommunen sitter vanskelig nok i det fra før. Vi ønsker å bli oppfattet som en konstruktiv samarbeidspartner og vil bidra til å fremme kommunens økonomi.

Klubben har virkelig slitt seg gjennom en krevende prosess med tungt byråkrati og profesjonelle næringslivsaktører.

– Det har til tider vært kjempetøft, kostet oss hundrevis av timer med arbeidsinnsats og gitt flere av oss søvnløse netter. Men vi står styrket tilbake som klubb, med mye nyttig kompetanse og styrket samhold.

Les også: – HIL har opplevd en raus kommune

Må betale tilbake spillemidler?

I det HIL måtte flytte fra Haugesund Stadion, lå det i kortene at klubbhuset måtte selges. Eneste minus var at det medførte at de måtte refundere cirka 1,1 million kroner i spillemidler til Kulturdepartementet.

– Vi hadde en konstruktiv dialog med kommunen, hvor vi diskuterte forskjellige bruksområder for huset, for å unngå denne tilbakebetalingen. Men et bystyrevedtak i 2012 avgjorde at huset skulle selges, uten å ta hensyn til at vi måtte tilbakebetale disse pengene, sier Jan Sigurd Steffensen.

Siden har Haugesund kommune, sammen med stortingsrepresentant Arve Kambe, gitt klubben hjelp til å klage på vedtaket. Denne klagen ble tilbakevist i september, men de har nå sendt den videre til Kongen i Statsråd.

Dersom den ikke går gjennom, må de enten punge ut eller trekke det fra fremtidige utbetalinger av spillemidler.

– Som klubb har vi rygg til å bære tapet, men det er jo surt at med bedre kommunikasjon og saksgang hos kommunen, kunne tapet vært unngått, sier Steffensen.