terje_andreassen

Kan oppstå farlige situasjoner

Kardinalmerket som sto på Skåretreboen forsvant under stormen.

SJØ: Uværet i helga har skapt problemer til sjøs. Kardinalmerket som sto på Skåretreboen er sporløst forsvunnet. 

-Det stemmer at det er forsvunnet, og vi vet ikke hvor det er, sier Terje Andreassen, avdelingsjef i Havne- og farvannsavdelingen Vest. 

Flere har meldt fra til Kystverket om den manglende lykten.

– Vi har fått tilbakemelding fra ulike fartøy, og vi jobber med å få til en midlertidig løsning. De er på vei fra Bergen nå med en bøye som skal legges ut. Vi får ikke til en permannt løsning på grunn av værforholdene, men den midlertidige bøyen bør være på plass ganske snart.

Merket er viktig for å unngå farlige situasjoner. 

– Det er viktig for navigasjonen, og er veldig vesentlig for navigatørene om bord i fratøyene. Vi har sendt ut en melding og alle er gjort oppmerksom på det manglende merket.