Papirutgavene av Karmsund Avis. Foto: Marius A. Haugen.
Papirutgavene av Karmsund Avis. Foto: Marius A. Haugen.

Etterlyser svar om lokaldemokrati

Ordfører i Sauda, Frode Sulen (Ap), er ikke lenger negativ til kommunesammenslåing, men mener det ikke kommer klart nok fram hvordan det skal styrke lokaldemokratiet.

POLITIKK: Mandag satt han og hørte nøye etter da planene for en endring i landets kommunestruktur ble lagt fram på Sola-møtet.

Både kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og Arve Kambe (H) snakket varmt om sammenslåinger, og nevnte ved flere anledninger styrking av lokaldemokratiet. 

Det gjorde også Kristin Skogen Lund, leder i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Dette til tross, Sauda-ordfører Frode Sulen savner en god forklaring på nøyaktig hvordan lokaldemokratiet vil bli styrket dersom sammenslåingene blir en realitet.

– Hvordan kan lokaldemokratiet bli styrket når avstanden til der avgjørelsene tas blir større?, spør Sulen.

Han sier for øvrig at han har blitt mer åpen for sammenslåing den siste tiden, men at det altså gjenstår noen avklaringer før han lar seg overbevise.

– Et symptom

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre, mener han kan hjelpe.

– Ja, visst. En av utfordringene med dagens kommunestruktur er jo at kommunene ikke er store nok til å løse de oppgavene som en kommune har. Ser man på Haugalandet, løses flere oppgaver gjennom interkommunale selskaper. Jeg mener det i seg selv er et symptom på at kommunene er for små, sier han.

Han sier større krav til kommunene i framtiden er nok en faktor som taler for strukturendring.

– Sulen nevner at avgjørelsene blir tatt lenger borte fra folk?

– Om man tar arealet til Bergen, og legger over Haugalandet, ville det fanget opp hele, i alle fall ytre, Haugalandet. Det fungerer helt fint i Bergen, sier Stensland.

– Og med Bergen som forbilde, tenker du at byråd blir aktuelt?

– Det er det mange som velger. Personlig har jeg tro på formannskapsmodellen. Det er et politisk spørsmål, og opp til lokaldemokratiet, sier Stensland.

Deltar i forprosjekt

Sauda er en av åtte kommuner som deltar i et forprosjekt i regi av Haugaland Vekst, som skal danne grunnlaget for politisk drøfting av kommunestrukturen på Haugalandet.

Ordfører Sulen tror dette blir en viktig del av prosessen.

– Det blir spennende å se hva dette forprosjektet konkluderer med, sier han.