Positiv: Tore Nilsen, Haugesund Venstre, ønsker Fontenehus til Haugesund.
Positiv: Tore Nilsen, Haugesund Venstre, ønsker Fontenehus til Haugesund.

Vil ha Haugesund med i millionkamp

Solveig Persson ønsker at Haugesund skal melde seg på i kampen om statlige millioner for å få et fontenehus til byen.

Den private stiftelsen Fontenehus har fått innvilget 23 millioner i støtte for 2015, ti millioner ekstra i forhold til 2014. Dersom Haugesund ønsker fontenehus til byen kan de melde seg på i kampen om noen av millionene.

– Jeg har selv hatt gode erfaringer fra Fontenehus Oslo. Det viktigste for meg var å gå fra opplevelsen av å være en ikke-person til å bli en viktig person, både i driften av fontenehuset og ikke minst i utformingen av min egen bedringsprosess, forteller haugesundskvinnen.

Ifølge Persson skal millionene brukes til styrking av tilbudet samt bygging av to nye. Hun understreker at tildelingen av de statlige midlene til fontenehusdrift administreres av Helsedirektoratet, og hvert enkelt Fontenehus må selv søke om midler.

Sammen med Sverre Furuholmen-Jenssen startet Persson opp et fontenehus på østkanten i Oslo, Fontenehuset Oslo Øst (FOØ), i 2009, hvor hun nå fungerer som daglig leder.

Bestemmer selv

Hvor mye Haugesund vil få tildelt ved en nyetablering avhenger av hvor mye kommunen og NAV er villige til å bidra med. Persson håper politikerne, NAV og andre i Haugesund ønsker å satse på en styrking av tilbudet til haugesundere som sliter med psykiske helseutfordringer.

– Fontenehus er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. Mange som bruker stedet har også hatt rusproblemer som tilleggsutfordning, sier Persson. Fontenehus er en privat organisasjon som har arbeid og medlemsdeltakelse som viktige prinsipp.

– Deltakelse i arbeidet på fontenehuset er frivillig, og hvert enkelt medlem bestemmer arbeidstid, hvor mye de vil delta og hvor mye de vil ta ansvar for. Forskning viser at arbeid og medvirkning gir helseforbedringer, økt livskvalitet og bedret evne til å stå i arbeid, sier Persson. Fontenehus bistår medlemmene med praktiske ting for å rydde opp i livet. Medlemmene får støtte til å komme ut i lønnet arbeid, ta opp studier, kontakte NAV og offentlige kontorer. Persson understreker at medlemmene selv bestemmer hvilken hjelp de ønsker. Formålet til fontenehus er å hjelpe mennesker med psykiske helseutfordringer til et godt liv med arbeid, kolleger og venner.

– Medlemmer og ansatte driver og utvikler rehabiliteringstilbudet sammen. Det gir stor mening å bli tatt på alvor, få brukt sine ressurser og bety noe for fellesskapet. Da kan det som virket umulig, bli mulig, forteller Persson. Medlemmene  og ansatte har ansvar for ulike oppgaver som holder organisasjonen i gang, som resepsjonsarbeid, matlaging eller drive internavis. Organisasjonen fokuserer på medlemmenens ressurser som en motivasjon til å finne ut hvilket arbeid og hvor mye arbeid som passer hver enkelt.

– Målet med å fokusere på medlemmenes ressurser er å øke deres selvtillit og mestringstro. Økt selvtillit gir økt livkvalitet. For mange resulterer dette i et ønske om å komme ut i jobb. Arbeidet på huset skal først og fremst gi selvrespekt og mening for medlemmene. Arbeidstrening er ikke det overordnede målet, men en viktig effekt som kvalifiserer til ordinært arbeid, forteller Persson.

Får skryt fra politisk hold

– Stortingets Helse- og omsorgskomiteen mener at vi er et viktig lavterskeltilbud og en utviklingsarena som utfyller det offentlige tilbudet. På Fontenehus faller man ikke ut av tiltak fordi man ikke har helse til å forplikte seg, står på venteliste eller må avslutte fordi tiltaket tar slutt. Man kan være medlem så lenge man vil. Det viser seg å være trygt selv om man har fått seg lønnet arbeid, forteller Persson. Hun mener det hadde vært utrolig spennende om Haugesund ønsker å satse på Fontenehus.

– Om en skal få et fontenehus til Haugesund er helt avhengig av om det finnes noen som tenner på fontenehusmodellen. Med plasseringen til byen kan det også tenkes at det ville vært naturlig med et tverkommunalt samarbeid, sier Persson. Ifølge henne er det ideelle for stiftelsen at det blir et spleiselag mellom kommune, stat, NAV og private sponsorer. Hvor det private stiller med rimelige lokaler og muligheter for medlemmene til å prøve seg i arbeid.

-Jeg stiller gjerne opp dersom noe ønsker hjelp med etableringen i Haugesund, sier hun. Som selv om hun har etablert seg i Oslo ikke har glemt hjembyen.

– Har satt i gang en prosess

Tore Nilsen, leder av Haugesund Venstre, mener Fontenehus står for mye som er viktig å ta med seg inn i tilbudet til psykisk syke i Haugesund.

– For denne gruppen mennesker er ikke minst autonomien de tilbyr viktig, det er blant annet noe av det som tiltaler meg ved fontenehus. Det viktige er at folk får opplevelsen av å bruke sine ressurser og klare seg selv i større grad enn tilidligere. Det behøver ikke nødvendigvis være 100% jobb, sier Nilsen. Han har engasjert seg for å få kommunen til å innhente informasjon og undersøke hva som skal til for å få et hus til Haugesund.

Positiv: Tore Nilsen, Haugesund Venstre, ønsker Fontenehus til Haugesund.

Positiv: Tore Nilsen, Haugesund Venstre, ønsker Fontenehus til Haugesund.

Nilsen understreker at selv om det ligger statlige midler på bordet må kommunen regne med å støtte organisasjonen med noe midler.

Det er jo alltid et spørsmål om økonomi. For Haugesunds del spørs det vel om vi klarer å få et fontenehus i år. Jeg håper regjerningen finner midler også i neste års statsbudsjett til opprettelse av nye fontenehus, de har signalisert en satsing på psykiatri. Uansett er det viktig å sette prosessene i gang hvis , forteller Nilsen.

Han forteller at han har sett på regnskapet til Fontenehus Oslo øst.

– Det er ikke høye kostnader for kommunen per hode, så det er noe en bør kunne klare. For Haugesund bør en kanskje forvente at kommunen støtter med rundt 2 til 2,5 millioner kroner, sier Nilsen. Han mener det også kan være naturlig med et tverkommunalt samarbeid på sikt.

Øyvind Bjelland, leder av Mental Helse Haugesund, ser muligheten for at et Fontenehus er bra for byen.

– Vi skal diskutere dette tema med styret på et møte 12. januar, så inntil da har jeg ingen kommentar, sier Bjelland.