Storm_Marina Solutions

Dette bør du huske på før stormen inntreffer

Fredag og lørdag meldes det om full storm med orkan i kastene. Marina Solutions har laget en smørbrødliste over hva båt- og bryggeeiere må forsikre seg om før ulykken kan være ute.

Fredag og lørdag meldes det om full storm med orkan i kastene. Marina Solutions har laget en smørbrødliste over hva båt- og bryggeeiere må forsikre seg om før ulykken kan være ute.

– Dette gjelder egentlig alle marinaanlegg, men særlig de som er utsatt for sør- og sørvestlig vind, sier salgsansvarlig i Marina Solutions, Odd-Steffen Garvik.

– Dette gjelder ikke spesielt for denne stormen. Det er uansett greit å ta en sjekk på denne tiden av året, og det er viktig å gjøre det før uværet kommer.

Marina Solutions, som er landets største leverandør av marinasystemer, har også service- og monteringsfartøy som kan bistå i særlig vanskelige tilfeller.

– Et av fartøyene er stasjonert på Stord og kan hjelpe til hvis det skjer noe. Her må liv og helse komme foran materielle skader, sier Garvik.

Sjekkliste:

  1. Forankring og innfesting til brygger bør sjekkes for svakheter eller skader. Sjekk alle innfestinger/hengsler av utriggere til brygger, og koblinger mellom brygger.
  1. Ligg helst med baugen mot været, dersom det er mulig. Båter som ligger i båser skal være oppstrammet med strekkavlastere. Sørg for at båten ikke kan komme i kontakt med brygge eller utrigger, og fendre godt. Sett gjerne opp en ekstra springfortøyning.
  1. I rekker der utriggerne ikke er i bruk og båsene er tomme, bør det bindes tau i ytterkant slik at avstanden mellom hver utrigger beholdes.
  1. Kontroller at elektriske system er i god stand og tett for vanninntrengning.
  1. Sjekk at strøm, selvlensing og lensesystemer på båten fungerer. Sjekke at luker og dører er terset/forsvarlig lukket.
  1. Om mulig, sjekk at forankringene ligger i den retningen den skal og har riktig kraft. På spesielt utsatte steder bør det vurderes å flytte båter til mer skjermede havner/båtplasser dersom det er mulig.
  1. Se gjerne til båter og anlegg under uværet dersom det er mulig, men ta ingen unødig risiko. Det er viktigere å ta vare på liv og helse enn å sikre materielle verdier.

Varsel fra Meteorologisk institutt: Fredag kan det bli vestlig full storm 25 m/s sør for Bergen, med vindkast på 30-35 m/s.Lørdag ventes vestlig full storm 25 m/s med vindkast på 30-35 m/s i Rogaland og Vest-Agder, ellers sterk storm 30 m/s, kan hende orkan 33 m/s, med vindkast på 35-45 m/s.Både fredag og lørdag ventes høye bølger inn mot kysten, kan bli opp mot 10-12 meter signifikant bølgehøyde.