hasj_pa_bussen_foto_tollvesenet

Økning i beslag av narkotika

I 2014 beslagla Tollvesenet 1,13 kilogram cannabis på Haugalandet. Det er én kilo mer enn året før.

SMUGLING: Ferske tall fra Tollregion Vest-Norge viser at antall beslag av cannabis på Haugalandet gikk noe ned i 2014 sammenlignet med 2013, men at mengden gikk betydelig opp.

Det gjelder også for stoffer som amfetamin, narkotiske tabletter og khat. 

For cannabis er det snakk om en økning fra 128 gram til 1.129 kilogram.

– Vi beslaglegger mer. Noe av årsaken er en ny narkotikahund i området, sier avdelingssjef Øyvind Hafsøe i Tollregion Vest-Norge.

Området han viser til strekker seg fra Fitjar i nord til Arsvågen i sør.

Også alkohol ble det beslaglagt mer av i året som gikk enn det foregående.

Det er ikke handleglade haugalendinger på vei fra London eller Pisa som er årsaken til dette.

– Det dreier seg om organisert kriminalitet. Dette er mennesker som smugler og omsetter alkohol uten restriksjoner, sier Hafsøe.

For folk flest foregår et møte med Tollvesenet på flyplasser og ferjekaier. Dette er også helt naturlige arenaer for dem å operere på.

– Men vi kontrollerer alle steder. Langs veier, for eksempel. Vårt våpen er å være uforutsigbare, sier Hafsøe.

Han forteller at en del av smuglerne som krysser svenskegrensa har Vestlandet som destinasjon.

– Dessverre er det et faktum at det nesten er flere veier over grensa enn det er folk i Tollvesenet. Vi klarer ikke å fange opp alle ved grensa, sier han.

Selv om det er uunngåelig at også lovlydige borgere blir kontrollert, gjør Tollvesenet det de kan for å ramme smuglerne.

– Vi driver med etterretningsarbeid og informasjonsinnhenting, sier Hafsøe.

Teknologi som skiltgjennkjenning og skannere, samt narkotikahunder blir stadig viktigere for tollerne.

Totalt dekker Tollregion Vest-Norge både Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

OVERSIKT OVER BESLAG, HAUGALANDET:

STATISTIKK GRENSEKONTROLLKONTOR HAUGESUND 2010 – 2014

Narkotika

2013

2014

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Cannabis

12

128 gram

8

1.129 gram

Heroin

0

0 gram

0

0 gram

Amfetamin

5

14 gram

11

118 gram

Kokain

0

0 gram

0

0 gram

Narkotiske tabletter

3

522 stk.

10

706 stk.

Khat

0

0 kilo

1

2 kilo

GHB/GBL

1

0,03 liter

0

0 liter

Ecstacy

1

50 stk.

4

29 stk.

Nye Syntetiske Narkotika

26

51 gram

4

4 gram

Doping

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Dopingmidler

11

448 enheter

9

753 enheter

Alkohol 

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Brennevin

82

143 liter

87

443 liter

Sprit(brennevin over 60%)

1

0,2 liter

2

0,6 liter

Vin

18

50 liter

6

16 liter

Øl

7

458 liter

11

3.202 liter

Tobakksvarer

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Sigaretter

155

67.462 stk.

171

76.590 stk.

Røyketobakk og snus

37

59 kilo

35

17 kilo

Andre varer

Antall beslag

Beslaglagt mengde/verdi

Antall beslag

Beslaglagt mengde/verdi

Kjøttvarer

3

25 kilo

0

0 kilo

Valuta

7

269.300 kr.

0

0 kr.

Verdi av ordinære varer

3

169.489 kr.

1

24.000 kr.

CITES-varer

0

0 stk.

2

181 stk.

Våpen

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Skytevåpen

0

0 stk.

0

0 stk.

Andre våpen/voldsprodukter

7

8 stk.

3

12 stk.

Reaksjoner

Antall

Antall

Antall kontrollerte

2.032 objekter

2.074 objekter

Forenklede forelegg

239 stk.

229 stk.

Anmeldelser

64 stk.

54 stk.