Tore Olsen forteller at det er lite som skal til for å glede barn og foreldre som tilbringer mye tid på sykehuset.
Tore Olsen forteller at det er lite som skal til for å glede barn og foreldre som tilbringer mye tid på sykehuset.

«NRF Rogaland ønsker å takke alle partiene i Karmøy Kommune for at de tok til fornuft»

Leserinnlegg: Bassengtilbudet ble reddet.

Rehabiliteringstilbudet til Revmatikerne/kronikerne i Karmøy Kommune består.

Leserinnlegg ved: Synnøve Gudmundsen, Leder Norsk Revmatikerforbund Rogaland:

NRF Rogaland ønsker å takke alle partiene i Karmøy Kommune for at de tok til fornuft og ikke gikk inn for å kutte i Rehabiliteringstilbudet ved HSR slik Rådmann Sigurd Eikje foreslo.

En spesiell takk til Kåre Bakkevold (KrF), leder i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for at du tok avstand fra forslaget og fikk ført saken videre slik at det ble synlig for de ulike partiene.

Så det var med stor lettelse jeg satt i kommunestyre torsdag 11/12-14 og hørte at uansett hvilket budsjett forslag som fikk flest stemmer så ville tilbudet bestå.

Takk også til Helse og omsorg for at dere etter budsjettvedtaket tok kontakt med HSR, ved direktør, for dialog om videreføring av tilbudet.

Så nå må vi som brukere derfor håpe at tilbudet kommer raskt i gang igjen slik at vi for opprettholdt treningseffekten dette unike tilbudet gir oss.

Vil også få benytte anledningen til å ønske alle et riktig Godt Nyttår.