VARSLER OM TRAKASSERING: Line Oma snakker åpent om Giske-opplevelsen.
VARSLER OM TRAKASSERING: Line Oma snakker åpent om Giske-opplevelsen.

Kan bli «bydelsordfører» i Oslo

Line Steine Oma fra Haugesund ligger godt an til å bli leder av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, der det bor rundt 50.000 mennesker. Mandag innstilte nominasjonskomiteen henne som Arbeiderpartiets førstekandidat.

Line Steine Oma fra Haugesund ligger godt an til å bli leder av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, der det bor rundt 50.000 mennesker. Mandag innstilte nominasjonskomiteen henne som Arbeiderpartiets førstekandidat.

På Gamle Oslo Arbeiderpartis Facebook-side beskrives hun på følgende måte:

«Line er 27 år og bor på Grønland. Hun er samfunnsgeograf og jobber til daglig som rådgiver i Helsedirektoratet med folkehelse. Line er opptatt av oppvekstvilkår, nærmiljø og byutvikling. Hun er nestleder i Grønland-Tøyen-Gamlebyen Arbeiderpartilag og med i Arbeiderpartiets kvinnenettverk.»

På sin egen profil uttaler Oma: «Fantastisk gøy å bli nominert som Arbeiderpartiets toppkandidat til BU i Gamle Oslo sammen med så mange andre dyktige folk!!!».

Det må imidlertid presiseres at hun foreløpig kun er innstilt. Nominasjonsmøtet avholdes ikke før på nyåret.

I Oslo er det i alt 15 bydelsutvalg som bestemmes etter direkte valg samtidig med kommune- og fylkestingsvalgene. Bydelsutvalgene fungerer omtrent som et kommunestyre og ivaretar store deler av de offentlige tjenestene i sitt område. Hver bydel har også en bydelsadministrasjon.

Arbeiderpartiet står sterkt i Gamle Oslo og har i inneværende periode 5 av 15 medlemmer i byutvalget. Ellers består det av 2 medlemmer fra SV, 2 fra Rødt, 2 fra Venstre, 2 fra Høyre, 1 fra FrP og 1 fra MDG. Det betyr at Oma – hvis hun blir nominert på førsteplass – sannsynligvis blir «ordfører» for et område med flere mennesker enn i fødebyen Haugesund. Gamle Oslo er også det området hvor befolkningsveksten er sterkest i hovedstaden, og prognosene viser at innbyggertallet vil stige med 25.000 de neste 10 årene.

Bydel Gamle Oslo dekker et område på 7,5 kvadratkilometer og omfatter blant annet Vålerenga, Grønland, Bjørvika, Kampen, Gamlebyen, Helsfyr, Valle-Hovin, Ensjø, Ekebergskråningen og deler av Tøyen.