GODE LØSNINGER: Westcon Løfteteknikk, som holder til på Bakarøy, får skryt for kvalitet og pris på produktene de leverer. Foto: Frank K. Kongshavn
GODE LØSNINGER: Westcon Løfteteknikk, som holder til på Bakarøy, får skryt for kvalitet og pris på produktene de leverer. Foto: Frank K. Kongshavn

Fikk kontrakt til 37 millioner

Westcon Løfteteknikk signerte nylig en avtale med Knutsen NYK Offshore Tankers om å bygge tre store kraner til deres FSO-prosjekt på Martin Linge-feltet.

Westcon Løfteteknikk signerte nylig en avtale med Knutsen NYK Offshore Tankers om å bygge tre store kraner til deres FSO-prosjekt på Martin Linge-feltet.

Kranene skal monteres på tankskipet M/T Hanne Knutsen når det ombygges til FSO, en flytende lagrings- og lossingsenhet, og er ment å leveres innen utgangen av 2015.

Martin Linge-plattformen skal stå ferdig 23. desember 2016.

Martin Linge-plattformen skal stå ferdig 23. desember 2016.

– Vi er svært glade for at Knutsen-rederiet valgte oss. De tre kranene skal produseres i Polen av vår samarbeidspartner Protea, men håndteres av vår avdeling for teknisk salg. Vi ser på dette som en bekreftelse på at vi stadig er i utvikling. Vi leverer komplette kranløsninger i et meget krevende marked, sier administrerende direktør i Westcon Løfteteknikk, Karl Johan Jentoft, til Offshore.no.

Martin Linge-plattformen er en integrert brønnhode-, produksjons- og boligplattform, og en atskilt oppjekkbar plattform skal stå for boringen. Brønnstrømmen fra olje- og gassreservoarene behandles på plattformen, og gassen skilles fra olje og vann før den transporteres til land. Endelig atskillelse av olje og produsert vann skjer på det som kalles FSO. Produsert vann sendes tilbake til plattformen for reinjisering i reservoaret gjennom en egen brønn.

Innkjøpssjef i KNOT FSO 1, Håkon Sandvold, er svært tilfreds med tilbudet fra Westcon.

– Vi valgte Westcon Løfteteknikk ut fra en totalvurdering. De hadde den beste tekniske løsningen, samtidig som de også hadde en god kombinasjon av pris og kvalitet. Dessuten har de opptrådt svært profesjonelt gjennom hele tilbudsprosessen. sier Håkon Sandvold, innkjøpssjef på Martin Linge FSO-prosjektet, uttaler Sandvold.

FAKTA:

KNOT har en såkalt EPC-kontrakt med det franske olje- og gassselskapet Total E&P, tildelt 13. juni 2013. EPC-kontrakten har i utgangspunktet en varighet på 12 år – fire år med engineering, innkjøp og konstruksjon av SFO-enheten og åtte år med utleie – pluss to opsjoner á to år. Kontrakten innebærer også levering av forankringssystemer. SFO Hanne Knutsen skal ligge på Martin Linge-feltet uner hele kontraktsperioden.

Prosjektorganisasjonen i KNOT FSO 1 er på 34 personer og rundt halvparten sitter i Haugesund. Mesteparten av engineeringen foregår imidlertid i Romania, der resten av prosjektgruppa er stasjonert. Ombyggingen skal finne sted i Gdansk i Polen.

DYR BUSINESS: Årlige driftskostnader på Martin Linge-feltet er beregnet til 1,4 milliarder

DYR BUSINESS: Årlige driftskostnader på Martin Linge-feltet er beregnet til 1,4 milliarder

Installeringen av topsiden på Martin Linge-plattformen er planlagt i 2016, og den 23. desember skal alt være klart til boring. Oppkobling og oppstart er beregnet å ta sju-åtte måneder og vil engasjere rundt 400 arbeidere offshore. Total tørrvekt for overstellet på plattformen er omtrent 22 000 tonn. Stålunderstellet har åtte bein, med plass til å bore 21 brønner, og har en antatt levetid på 30 år. Plattformens kontrollrom ligger i Stavanger.

Martin Linge- feltet (tidligere Hild) ble funnet i 1975 og ligger nær delelinjen til britisk sektor, omtrent 42 kilometer vest for Oseberg. Reservoarene er strukturelt komplekse og inneholder gass ved høy temperatur og høyt trykk.Utbyggingsløsningen som operatøren har valgt baserer seg på kraft fra land fra Kollsnes. Olje- og gassreservene er estimert til henholdsvis 6 millioner Sm3 og nærmere 20 milliarder Sm3.

Franske Total E&P er hovedoperatør med (51 %), men har med Petoro (30 %) og Statoil (19 %) som lisenspartnere. Investeringskostnadene ligger på 26,2 milliarder og forventet nåverdi er 7,6 milliarder. Årlige driftskostnader er beregnet til 1,4 milliarder.