bilde_31

Ønsker folkeavstemning

Et stort flertall av den norske befolkningen vil ha folkeavstemning om kommunesammenslåing.

Kampen om den nye kommunestrukturen er i full gang, også her lokalt. Debatten har allerede pågått over lengre tid, og Haugaland Vekst har fått i oppdrag å lede utredningsarbeidet her lokalt. Nå viser tall fra Sentio Research at 64 prosent av de spurte vil at spørsmål om kommunesammenslåing skal avgjøres ved folkeavstemning.

I følge sammen undersøkelse mener 34 prosent at folkeavstemning er en dårlig idé og at kommunesammenslåinger skal avgjøres av de folkevalgte,

Målingen, som er utført for avisa Klassekampen, viser at ønsket om folkeavstemning er aller størst i Nord-Norge der 78 prosent av de spurte vil ha folkeavstemning i slike spørsmål.