Siste:

Ulovlig taushetsplikt i kommunene

Flesteparten av kommunene på Haugalandet bryter lovverket ved å pålegge de folkevalgte taushetsplikt fra lukkede møter.

 

har innhentet og gjennomgått reglementene til kommunestyrene i 140 kommuner, og resultatene viser at 106 av de pålegger politikerne taushetsplikt i strid med loven ved lukkede møter. I 11 kommuner er regelverket uklart, og i de resterende 23 legges det ikke ulovlige begrensninger på politikerne.

 

I et rundskriv fra Kommunaldepartementet som ble sendt ut i 2000 ble kommunene bedt om å slutte å ilegge de folkevalgte taushet i strid med loven.

 

Samtlige av de undersøkte kommunestyrene på Haugalandet og omegn bryter dette punktet, viser resultatene til Aftenbladet.

 

  • Utsira
  • Karmøy
  • Tysvær
  • Sveio
  • Stord
  • Fitjar
  • Kvitsøy
  • Sulda
  • Sauda

 

– Slike regler er rett og slett maktmisbruk. Undersøkelsen er solid dokumentasjon på alvorlige holdningsproblemer i kommunene. Det er tydelig at ikke alle kommuner er enige i den rette forståelsen av rettsreglene, nemlig at folkevalgte ikke har eller kan pålegges taushetsplikt annet enn der slik taushetsplikt er fastsatt ved lov, sier professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til avisen.

 

Haugesund er ikke blant kommunene som er undersøkt. Bystyrets reglement punkt 7 viser at det er de samme bestemmelsene som Aftenbladet er kritiske til, skriver Jarle Utne-Reitan (H).

 

– Dette er noe vi får få juristene til å se nærmere på, for vi skal selvsagt ikke drive kommunen i strid med lovverket, sier Haugesund Høyres ordførerkandidat.