Norun Skrunes

Tilbake i Haugesund Sentrum

Norun Skrunes er ansatt som ny markedskoordinator i Haugesund Sentrum med tiltredelse 1. februar 2015. Skrunes var også ansatt i sentrumsforeningen fra 2007 til og med 2012, det siste året i et vikariat som daglig leder. I dag jobber hun som kulturmedarbeider på Gamle Slaktehuset, men var ikke vanskelig å be da nytilsatt leder i sentrumsforeningen, Odd Fossan-Waage, slo på tråden.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt tanken, men så fikk jeg en forespørsel av Odd og ble nysgjerrig, sier Skrunes.

– Jeg likte meg godt i den gamle jobben. Nå er det ny sjef og ny giv i foreningen, og livssituasjonen har endret seg, så det passet bra å komme tilbake.

Skrunes gleder seg til å jobbe med Fossan-Waage og håper de skal utfylle hverandre på en god måte.

– Odd er veldig positiv og entusiastisk. Han har mange ideer og er kreativ. Jeg har på min side mye erfaring og kunnskap om sentrum, så jeg tror vi kan bli et bra team, sier Skrunes.