Siste:

Mer gass til Kårstø

Ny gass til gassprosessings-anlegget på Kårstø når Statoil og partnerne investerer 4,6 millioner kroner i nytt subsea-felt.

 

Tirsdag ble plan for utbygging og drift for å utvikle Rutil-funnet som ligger i Gullfaks Rimfaksdalen i Nordsjøen levert myndighetene.

Investeringen Statoil og partnerne Petoro og OMV gjør i dette feltet er estimert til 4,6 milliarder kroner. 

 

Utbyggingen gir ny gass til Kårstø. Gass og kondensat vil bli transportert i eksisterende rørledning for behandling på gassprosseserings-anlegget, hvor gassen eksporteres videre ut i verden.

 

petro.no

 

Gullfaks Rimfaksdalen er ett at Statoils hurtigutbyggingsprosjekter, hvor målet er å realisere ressurser raskt og billig, blant annet gjennom å benytte eksisterende infrastruktur mens den ennå er tilgjengelig. Produksjonen skal etter planen starte første kvartal 2017.