Siste:

Tre nye helsesøstre til Haugesund

-Dette er veldig gledelig for oss. Dette gjør at vi kan gi et enda bedre tilbud, forteller Anne Brit Bjerknes, seksjonsleder ved Seksjon for helsesøster- og jormortjenester.

Haugesund kommune er som kjent under stort press på grunn av dårlig økonomi og langvarig opphold på ROBEK-lista. På tross av dette søker nå kommunen etter hele tre nye helsesøstre. 

Årsaken til denne kraftige oppbemanningen kan spores tilbake til et bystyrevedtak fattet i november i 2012. Før det hadde kommunen blitt gjort oppmerksom på at denne seksjonen var underbemannet. Bystyret bestemte at de skulle rekruttere hele seks stillinger i tidsrommet 2012-2016. Nå lyser kommunen ut de tre siste av disse seks.

-For oss i helse- og jordmortjenesten er svært mye styrt av statlig bestemte oppgaver, slik at alle barn i Norge skal få det samme tilbudet.  Nå er vi sterkere rustet til å oppfylle disse oppgavene, forteller Bjerkenes. 

Haugesund kommune har tre helsestasjoner; en på Bleikemyr i nord, i sentrum og en på Rossabø. Bjerkenes forteller at det er Fylkesmannen som fører tilsyn med kommunenes jordmor og helsesøster-tjenester.

-I 2013 viste et tilsyn at vi ikke oppfyte alle de nye kravene. Nå har vi omstrukturert oss og ser ekstra frem til å flere kloke hoder med oss, sier Bjerknes.

De tre nye stillingene blir fordelt i aldersbestemte gruppene 0-5 år, 6-12 år og 13-20 år.