Siste:

Planlegger internasjonal skole

I 2016 kan det bli en internasjonal skole på Haugalandet. Planleggingen er i gang.

 

Planleggingsarbeidet rundt etablering av en internasjonal skole på Haugalandet er i gang. Haugesund kommune har tatt initiativ til å kalle sammen næringslivet, og nylig møtte representanter fra Deep Ocean, Imenco og Maritimt Forum kommunen og Haugaland Vekst. I møtet ble det gjort rede for hva en internasjonal skole er, og hvilket regelverk som vil ligge til grunn for en etablering.

 

På en internasjonal skole er læreplanene sydd over samme lest uavhengig av hvor i verden barnefamiliene måtte flytte. Undervisningsspråket er engelsk, men for norske elever undervises det i morsmålet på samme nivå som i den offentlige skolen. Også utenlandske elever får undervisning i morsmålet sitt. Det gjør det lett for familier fra Japan eller USA til å komme til Haugesund samtidig som barnefamilier, som ser seg som verdensborgere, kan sende barna til den internasjonale skolen for siden å flytte til for eksempel Rio siden undervisningsopplegget da vil være den samme, skriver Maritimt Forum i en pressemelding.

 

Bystyret i Haugesund vedtok i 2011 at det måtte utredes å starte en engelskspråklig klasse på ungdomstrinnet. Når Haugalandet og Sunnhordland, i større grad enn andre mange norske regioner, dessuten har et internasjonalt rettet næringsliv, skulle behovet for en internasjonal skole være til stede, skriver Maritimt Forum. 

 

Nå blir det satt ned en arbeidsgruppe. Dersom en internasjonal skole skal være på plass i Haugesund eller et annet sted på Haugalandet innen 2016 må søknad sendes offentlige myndigheter innen 1. april 2015. 

 

I tillegg til nevnte bedrifter har blant annet Knutsen O.A.S Shipping signalisert interesse for et internasjonalt skoletilbud.

 

En internasjonal skole vil som andre friskoler kunne få 85 prosent statstilskudd, og restkostnaden må dekkes av foreldrene, antakelig 20.000 kroner årlig per elev. Forutsetningen for et statstilskudd vil være minimum 15 elever.