Siste:

Stopp i bevilgningen til Vibrandsøy

Rådmannen i fylkeskommunen innstilte 12 millioner kroner til Bergesenhuset på Vibrandsøy. Tolv millioner blir til én, etter politikernes behandling. - Vi må vite hva huset skal brukes til, sier Aase Simonsen (H).

 

Rogaland fylkeskommune kjøpte Bergesenhuset på Vibrandsøy av Haugesund kommiune i 2010. Siden den gang har fylkeskommunen investert 11 millioner kroner i restaureringsarbeidet. 

 

Fylkesrådmann Trond Nerdal innstilte i sitt budsjett fire millioner kroner til huset i 2015, og åtte millioner i 2016. I dag ble budsjettet politisk behandlet. Høyre, Frp, Krf og en uavhengig representant stemte for en midlertidig stopp i bevilgningen, og budsjetterer 1 millioner kroner.

 

– Nå må vi få noen tilbakemeldinger på hva huset egentlig skal brukes til fra styringsgruppa som jobber med planer av hva som skulle være av aktiviteter der. Det er ikke kommet noe konkret, sier fylkespolitiker og ordfører i Karmøy, Aase Simonsen. 

 

Pengene posisjonen i fylket velger å ikke bruke i denne omgang står på vent.

 

– Nå må vi få fart på dialogen mellom Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune. Vi må få en avklaring på hva som er tenkt, og hva som er realistisk av hvilke aktiviteter vi kan få til på Vibrandsøy. Det er det vi venker på, sier Simonsen. 

 

 

Viktigere for Haugesund enn for Rogaland

 

– Det er nok viktigere for Haugesund at bygget blir tatt vare på enn det er for fylket, sa byantikar Trygve Eriksen i et innslag fra Vibrandsøy fra 2012.

 

Sjøhusene tar form