Siste:

Lier er Tysvær APs ordførerkandidat

Sigmund Lier har fått medlemmenes tillit som Tysvær APs ordførerkandidat. Han har de siste perioden vært partiets gruppeleder. Her er hele listen til kommunevalget 2015.

 

kommunestyrevalget 2015 på nominasjonsmøtet 08.12.14.

 

hele 33 listekandidater, med  spredning i både i alder og geografisk  

bosetting, sier sekretær Arthur A. Amundsen. 

 

i de to siste periodene vært gruppeleder i Tysvær AP.

 

AP, og har vært medlem av kommunestyret siden 2003.

 

det tatt hensyn til bosted i kommunen.

 

– Tysvær AP ser fram til et valgkampår med en særdeles god kandidatliste og  

et glødende engasjement, legger Amundsen til. 

 

 

1 Sigmund Lier, Aksdal

  2 Anita Halsnes, Førresfjorden

  3 Henry Edgar Sørensen, Tysværvåg

  4 Synnøve Bårdsen Lindanger, Skjoldastraumen

  5 Einar Hesthammer, Førresfjorden       

  6 Aud Irene Eikemo, Førresfjorden

  7 Frode Løland, Nedstrand

  8 Bodil Svanberg, Førland

  9 Harry Eike, Førresfjorden

10 Maren Økland, Skjoldastraumen

11Gunnar Buvik, Førresfjorden           

12 Kateleen Baker Askeland, Førland     

13 Godfrey Thomas, Førland              

14 Lillian Vikra, Skjoldastraumen       

15 Tore Yrke, Nedstrand

16 Margot Karin Eikeskog, Haukås        

17 Anders Eik Hauge     , Aksdal

18 Lillian Jøsang, Tysværvåg

19 Trygve Eide, Førresfjorden

20 Åse Paulsen, Nedstrand

21 Øyvind Hopland, Førresfjorden

22 Anne Brit Gryte, Nedstrand

23 Bjørn Ove Bådsvik, Aksdal

24 Kjellfrid Hope Djursvoll, Nedstrand

25 Torjus Eigestad, Aksdal

26 Laila Nemeth, Førresfjorden          

27 Geir Helge Hansen, Førland

28 Jorunn Stange, Førresfjorden

29 Trond Tindeland, Førresfjorden

30 Irene Stålesen Bratthammer, Nedstrand

31 Nils Stråtveit, Førland

32 Bodil Tungland, Aksdal

33 Trond Bengtson, Førresfjorden