Siste:

Bygneskrysset offisielt åpnet

I flere uker har trafikkarbeidet på Bygnes vært ferdig, og i dag ble det offisielle åpningen gjort. Av de 760 millioner kronene som er betalt inn gjennom bompenger siden 2008, har 62,5 millioner kroner gått til prosjektet fylkesvei 47 Bygneskrysset.

 

 

Siden Haugalandspakken og bomstasjonene ble innført i 2008 har det samla inn 760 millioner kroner på Haugalandet. 400 av de er brukt på Karmøy kommune, altså litt over femti prosent. Prislappen på Bygneskrysset er 62,5 millioner. Midlene er brukt på:

 

  •  Fire felt på fylkesveg 47 inn mot rundkjøringen
  • 445 meter med midtrabatt
  •  800 meter gang- og sykkelvei
  •  på fylkesvei 511 og kommunal vei er det bygd to felt og langsgående gang- og sykkelvei
  •  nye lys langs hele strekningen
  •  120 meter med støyskjermer
  • 1000 kvadratmeter natursteinsmurer
  •  i rundkjøringen er det satt opp et kunstverk i form av en 3,5 meter høg skips-nagle

 

En gledens dag

 

– Det er en gledens dag for mange at det endelig er ferdig, sa Karmøy-ordfører Aase Simonsen på mandagens offisielle åpning.

– Jeg hører snakk om at rundkjøringen på Bygnes må være regionens beste, smiler hun.

 

Et viktig prosjekt

 

– Statens vegvesen har vært byggherre på vegne av fylkeskommunen som er vei-eier. Prosjektet har vært viktig ut fra mange ting: Å eliminere et trafikkfarlig kryss, skulle få en smidig og trafikksikker adkomst, og selfølgelig gjøre forholdene bedre for mye trafikkanter.

 

– Mange tenker dette er på tide, og det er det helt klart. Både nåværende og tidligere ordførere har flere ganger tatt det opp med meg, og hatt flere næringsdrivende på kontoret. Man må ha finansering for å få ting på plass, og det klarte vi nå.

 

Ordfører Aase Simonsen tok det første spadestikket 24. oktober 2013. 

 

 

Saken oppdateres med video fra åpningen!