Feiring av dykk nr. 900

Hun har dykket i 18 år - Mia Lervik gjennomførte sitt 900 dykk forige lørdag. Nede på 12 meters dyp ventet en overaskelse...